Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

V moudrosti přicházím:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

V moudrosti přicházím

V moudrosti přicházím , já posel od Boha věčnosti.
K uším které naslouchají, promlouvám .
Duše Boží, vy které srdce v otevřenosti máte,
chraňte si své nitro a svobodu.
Je mnoho těch, kteří v manipulaci s vámi chtějí jít,
a roztáčí kolo neklidu.
Slunce rozděluje síly a sestupuje ve vrstvách do polí.
Není však důvodu k obavám, mnoho moudra je zaseto
a mnoho duší v lidském dění nastaveno ku pomoci.
Největším nepřítelem , který na vás útočí, je váš strach,
je to síla nejistoty a nářků.
I když mnoho plánu Božího se roztáčí,
štít ochrany nebeské je přichystán.
Vy jen chraňte si svá centra citů a důvěry,
ne vše ,co zdá se býti krásným, krásné je.
Mnoho klamných slov je roztočeno
a rovnováha psychiky lidské se hroutí.
Je nutné změnit systém, ale ne tím, že budete měnit druhého,
změňte nejprve sebe.
Spojte své rozdělené já,
které bojuje ve dvou rovinách o svou pravdu.
Jen tak pochopíte podstatu.
Já moudrost Od Boha věků, jsem sestoupil a do srdcí nechávám znít tyto tóny.
V míru naslouchejte a v míru přemýšlejte.
Jste nesmrtelní jako věčnost.