Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Křišťálové děti a další vývoj planety Země:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Křišťálové děti a další vývoj planety Země

Pomyslela jsem na něj, a byl tu. Kristus. Hned jsem se rozplynula v jeho nádherné přítomnosti a nevěděla jak si ten krásný pocit užít, a tak mě napadlo pár otázek. Ptala jsem se…

1) Otázka: Bylo mi sděleno, že je nyní možné dosáhnout vyšší vibrace, než bylo dosud možné ( to bylo něco kolem 9500), jak je to tedy…?

2) Odpověď: Ano, je to pravda, v lidském těle zde na zemi je možné nyní dosáhnout v normálním stavu a nadále si udržet v přirozenosti až 17600 kH duchovní vibraci. Pro „vás“ to bude obtížné, neboť i tak mají vaše těla co dělat, aby se udržela při oněch 9000. Je potřeba, aby jste si svá těla upravovali, stačí, když budete žít tak, jak je spravedlivé a v souladu se Stvořitelem, a půjde to samo.
Pokud však přeci jen máte nějaké „mouchy“, je třeba se na to hodně soustředit, myšlenkovou formou si představovat a měnit své tělo. Je dobré si nejdříve onu vibraci umět představit a pak se jí přizpůsobovat i fyzicky, ačkoliv je to pro běžného člověka s vibrací okolo 2000 zcela nesmyslné a nepředstavitelné.
Pro novodobé děti tzv. „indigové“ to bude jen malá dřina, ale o to těžší to bude, podle toho, jak jim tuto cestu otevřou či uzavřou jejich rodiče. Tyto děti mají přirozenou vibraci již vysokou. Běda, jestli začnou jíst maso, které má nultou vibraci, a které jim jejich vlastní sníží. Dokud je mrtvé maso ve střevech, což může být i několik měsíců, bude tohle dítě energeticky a duchovně oslabené. Děti maso nepotřebují. K čemu? Když má dítě hlad, půjde utrhnout květinu, nebo ovoce, ne zabít a sníst zvíře. Pohleďte na jejich nevinu a přirozenou krásu….

Křišťálové děti
Ano, jsou zde nyní tři generace druhu lidstva. Jsou to lidé jako vy, jsou to indigové děti a jsou to křišťálové – nebo-li krystalické děti. Rodí se nová těla s krystalickou duchovní strukturou.
Tyhle děti přicházející po dětech indigových jsou naprosto odlišná od vás „původních „ lidí. Jsou abnormálně citlivé a vnímavé. Jakákoliv bolest je pro ně několikrát intenzivnější, než pro vás, cítí veškeré vaše myšlenky, jako by jste jim to přímo řekli. Oni jsou novými dětmi této Země. Oni jsou novou generací, která je v přirozenosti schopná nést vysokou vibraci 17600, která je momentálně zde povolená.
Važte si těchto květů a plodů vašich životů. Ochraňujte je, neubližujte jim, krmte je svou láskou, svým chlebem moudrosti a dejte jim napít z poháru poznání. Ačkoliv to bude přesně naopak.

Poznámka: Sdělení o tom, co je to duchovní vibrace najdete zde:
http://www.pravdavceskychzemich.cz/vibrace.htm

2) Otázka:Kolik lidí je na tomto světě skutečně připraveno pro Vzestup?
Údajně to bylo podle Lyary něco okolo 1 000.000 obyvatel Země, jak je to tedy, našlo se jich tolik?

Odpověď: 17.10. 2006 při Solární vlně došlo nejen k tomu, že vy jste byli mnohokrát více naladěni na vyšší vibrace, ale i my zde „nahoře“ jsme mohli mnohonásobně vnímat vás všechny. Bylo vás nalezeno přibližně 2 300 000. Jsme moc rádi, ve skutečnosti jsme se obávali, aby vás nebylo jen pouhý půlmilion…

3) Otázka: Když čtu všelijaká ta hrozivá proroctví, děsí mě to, všechno zní, jako by měl umřít i ten poslední člověk, co se tedy stane, skutečně zahyneme? Co se bude dít…jak bude probíhat všechna ta transformace?

Odpověď: (zasmál se) - Nemusíš se vůbec bát, strach tě sužuje, aby tě oslabil. Myslíš, že by vás sem Otec poslal, aby jste tu v prach zmizeli? Proroctví znají hmotu, ne sílu ducha. Bude se dít všechno v jeden okamžik. Ano, bude zde velké utrpení a zmatek, vše bude tak rychlé a pro vás „zmatené“. Tato planeta musí zemřít, aby se mohla znovu narodit…chápejte, tak jako já jsem dostal nové tělo.

Trpěl jsem, zemřel a pak znovu přišel s rájem. Tak bude i se Zemí. Strhá ze sebe všechen šat, který ji lidstvo odělo, smyje ze sebe všechny špinavé čmouhy, a jediným domovem bude ona sama. Vaše těla se mění tak, aby se jí mohla v budoucnu rovnat. Jděte sní, nebo bránou do ráje neprojdete…Varuji vás. Evakuace bude
nutná, nesnažím se vás strašit, uvidíte, ještě budete rádi, když přijde cokoliv, co vám pomůže, protož nebude nic, ani místo, ani člověk, který by vám pomohl.
Země je na začátku tobogánu, už po něm jede, ten je však prudší a prudší, a skončí v očistné vodě, křest ohně ji osuší a její tělo změkne…Držte se jí pevně!
Však mi vám pomůžeme těsně před tím, než do té vody spadne, těsně nad tou vodou, která by vás jinak navždy zahubila, vás vytáhneme a společně počkáme, až se Země osuší.
Nebojte se, jsme tu pro vás, jsme tu s vámi, mám vás rád, miluji vás, tak jako vás miluje Otec, už brzy si budeme nadevše rovni, věřte.
Co není vidět, neznamená, že neexistuje. Copak vidíte myšlenku? A přeci existuje. Dokážete změřit její rychlost? A přeci je nejrychlejší. Milujte a budete milováni.

4) Otázka: Smím tyto informace zveřejnit?

Odpověď: (Usmál se) řekl: Kdo za tebe rozhoduje? Cokoliv kdo učiní, sám je za to zodpovědný.