Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Dramatické změny - Co se děje?:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Dramatické změny - Co se děje?

NÁŠ NOVÝ SMĚR
Přehled dramatických změn ve světové civilizaci
Autor: Tony Wicks
Zdroj: 2012 Unlimited
Překlad: Jaroslav Losos, 23.5.2002
ÚVOD
Jakkoli se to může zdát mnohým lidem neuvěřitelné, lidstvo na Zemi je v procesu evoluční změny způsobu, jak prožíváme život. Stane se z nás galaktická civilizace, která bude pozitivně komunikovat s mnoha hvězdnými systémy v naší galaxii a ve vesmíru a jistě i v jiných vesmírech. Je naším pravým předurčením změnit se ze společnosti založené na strachu a soutěžení na společnost založenou na lásce, míru a harmonii. Současný chaos je pouze součástí zrychlující se proměny.
Žijeme v neviditelném světě (často nazývaném jako duchovní říše nebo nebe), stejně jako ve viditelném světě, přičemž mnoho lidí věří, že existuje pouze ta druhá část. Skutečná pravda nám byla skryta, abychom se nakonec upamatovali a objevili, kdo opravdu jsme - velké nesmrtelné bytosti s univerzálním věděním a moudrostí, těsně spojení se svými fyzickými bratry a sestrami ve vesmíru i těmi v duchovních říších. Naneštěstí bylo mnoho vlád, náboženství a filozofií zmanipulováno, abychom neměli přístup k velké části pravdy proto, aby si jiní mohli uchovat moc a vládu. Nedávná odveta po takzvaných teroristických útocích na USA se při pohledu zpět ukáže jako jeden z posledních pokusů udržet nad námi kontrolu. Je však čas veliké změny v chápání u světových populací, které chtějí především mír, navzdory tomu, co nám předkládají zmanipulované sdělovací prostředky.
Mnoho lidí cítí, že "něco je na spadnutí", ale protože většina současným změn se děje v neviditelném světě, dřív než se projeví v tom viditelném, je tomu zpočátku obtížné rozumět. Ve skutečnosti jsme součástí velkolepého "experimentu", přičemž jsme svolili na vyšší úrovni vědomí, že zde budeme v této vzrušující "době konce", u konce jedné civilizace a na počátku nové, takzvaného Sedmého Zlatého Věku, kterou spolutvoříme.
Mnoho toho bylo napsáno, řečeno a prorokováno o naší budoucnosti. Něco z těch informací bylo v době jejich záznamu pravdivé, ale to se změnilo. Něco z nich nebylo nikdy pravdivé, a mělo a má nás manipulovat. A některé informace byly správné a dosud platí. Obtížné na tom je utřídit to vše. Proto co "pravdou" pro jednoho, nemusí být nutně "pravdou" pro jiného. Musíte na každou informaci použít své vlastní rozlišování, včetně informací v tomto článku. Lidé se probouzejí po určitých stupních a stále se přitom učí.
Některé informace je těžké vstřebat, jako třeba představa duté Země, v jejímž nitru stále žijí staré civilizace. Nebo fakt, že mnoho lidí cestovalo zpět v čase, aby změnili budoucnost této planety a vesmíru. Anebo fakt, že jsme objevili, jak zneviditelnit bitevní lodě a opět - cestovat v čase, již od roku 1943. A že měsíční mise Apollo zahrnovala ututlání lepší technologie. Byly již podniknuty tajné cesty kvůli založení základen na Měsíci a Marsu a k prozkoumání dalších částí naší Sluneční soustavy, již od počátku šedesátých let. A nakonec, abychom ještě víc povzbudili váš zájem (nebo vaši skepsi, podle toho, kde na cestě probuzení se nacházíte), Země zřejmě začíná zpomalovat svou rotaci, zastaví se a začne se točit obráceně, bez katastrof, a k tomu bude přemístěna ve vesmíru spolu s celou Sluneční soustavou do Sirijského hvězdného systému!
VZESTUP A DIMENZIONÁLNÍ POSUNY
Země má své vlastní vědomí, je to živá bytost. Božský Plán Stvořitele, podle kterého se všichni řídíme, vědomě či nevědomě, povolává Zemi, aby vzestoupila z reality, kterou známe jako 3. rozměr (3. dimenzi), do 4. dimenze (kde zůstane dočasně) a poté do 5. dimenze. Již dlouho se mluví o tom, že k tomu dojde na konci rok 2012, ne-li dříve. Lidstvo (a všechno živé) musí být připraveno na vzestup, neboli na zvýšení vibrací, aby se posunulo spolu s planetou. Mnoho lidí již nemá čas na to, aby prošli procesy odděleného, individuálního vzestupu, který může trvat několik set let. Jsou ve své poslední inkarnaci a měli by nyní vzestoupit, aby pomohli založit nové stvoření na Zemi a v celém vesmíru. Znamená to ponechat si tato těla a postupně je přivést (zpět) přibližně do věku 30 let. Kdo není připraven, inkarnuje se zpět do 3. rozměru na jiné planetě. Nemohou se vrátit na Zemi ve vyšší dimenzi. "Smlouva" některých lidí přitom "vyprší" a oni se vrátí do dřívějších hvězdných systémů, pokud si přejí, a vzestoupí případně i nad 5. rozměr. Nikdo na Zemi není původně z této planety.
Vzestup představuje integraci ducha a hmoty. Je to proces, při němž se naše fyzické, emocionální, mentální a všechna duchovní těla propojí, aby vytvořili plně vědomou bytost. Budeme mít tělo Světla. Skutečně jsme duchovní bytosti s lidským prožitkem. Máme své další části, které existují v jiných světech, v jiných dimenzích, resp. realitách. V podstatě jsme všichni fyzičtí Andělé s obrovskými problémy s amnézií. Skrze vzestup si uvědomíme, že jsme všichni propojeni; jsme všichni Jedno s veškerým životem ve vesmíru. Vše pochází z jednoho Stvořitele. Rasové rozdíly, války, vlastnění majetku a pozemků a vlastně všechny aspekty našeho současného světa, jsou ve skutečnosti iluzorní. Žijeme v obřím hologramu.
Mnoho dimenzí, neboli rovin, sfér a paralelních světů existuje na stejném místě. Liší se jen stupněm vibrací. Když dostatečně zvýšíme své vibrace, změníme dimenzi.
Jednou mírou vibrační rychlosti Země, její srdeční tep, je Schumannova rezonance, kterou, zdá se, někteří pozemští vědci měří jinak, než uvádí informace z vyšších říší. Po léta byla konstantní na 7,8 Hz. Od chvíle Harmonické Konvergence, která nastala v srpnu 1987 (rok velkého duchovního probuzení), začala stoupat. Teoreticky, až dosáhne nové konstanty 13,0 Hz, budeme ve 4. dimenzi. Podle některých zdrojů již dosáhla 12,9, kde setrvává, a zvýší se na 13,0 v blízké budoucnosti.
Vzestupu by mělo být dosaženo, až budeme plně vystaveni energiím pásu fotonů. Jde o pás toroidně tvarované energie, kterým naše Sluneční soustava projde dvakrát za 26.000 let. Každé takové projití v minulosti trvalo asi 2.000 let. Nyní jsme již v pásu, ale jsme chráněni před předčasným nezvládnutelným vzestupem polem holografické energie umístěným kolem naší Sluneční soustavy Galaktickou Federací Světla, našimi spojenci z jiných civilizací v naší Galaxii (Mléčné dráze). Jak se zvyšují naše vibrace, část fotonových energií je postupně propouštěna do naší Sluneční soustavy.
Nejprve bude současný systém našeho těla s dvouvláknovou DNA/RNA nahrazen systémem o 12 vláknech. Náš systém 7 čaker (energetických center těla) se zvýší na 13 čaker. Také budeme vědomě používat 100 % svého mozku, místo nynějších 10 až 20 %. Vrátí se nám plné vědomí, tedy uvědomění si, proč tu jsme, co máme dělat v budoucnosti a jaké byly naše dřívější životy. Budeme mít univerzální vědění na dosah ruky, či spíše svých mozkových receptorů, a budeme mít nadlidské schopnosti.
GALAKTIČTÍ LIDÉ
Jako vzestoupení galaktičtí lidé (fyzičtí andělé) budeme schopni komunikovat se všemi myslícími formami života v naší galaxii, ve vesmíru a dále. Znovu získáme nadpozemské schopnosti, o které jsme přišli před mnoha životy. Telepatie, teleportace (přemisťování) a meziplanetární cestování bez vesmírných lodí budou s našimi Světelnými těly (Merkaba) možné.
Někteří lidé budou moci opět navštívit nebo se vrátit do hvězdného systému, odkud původně přišli. Někteří pomohou s novým osídlením Marsu, Venuše a Maldeku, který bude znovu vytvořen z pásu asteroidů. Většina zůstane v novém Zlatém Věku na Zemi a bude zde pomáhat tvořit. Země bude ukázková planeta, velké centrum pro obchod, konference a hlavní středisko Intergalaktické Unie mnoha blízkých galaxií.
Ti, kdo budou obývat Zemi, se stanou jejími pravými ochránci, budou sem přivádět Světlo a podporovat energetické uzly a mřížky kolem planety ve velkých chrámech. Velryby a delfíni již byli obtěžkáni tímto úkolem příliš dlouho. Budeme žít ve velkolepých křišťálových městech v Zemi, ačkoli se bude zdát, jako by byla na povrchu. Takto žijí všechny civilizace vyšších dimenzí na jiných planetách. A takto již mnoho Lemurianů a Atlanťanů žije uvnitř naší duté Země. Brzy se s nimi setkáme. Naše nová civilizace bude opět založena na duchovních zásadách Lemurie, která byla zase založena na principech systému Sirius B.
Naše současná vládní struktura skončí. Bytosti vyšší inteligence nám pomohou založit nové vládní rady založené na příslušných vesmírných principech. My budeme mít poslední slovo v doladění nové vlády, bez vlivu těch, kdo tvoří vládu v současné době.
STÍNOVÁ VLÁDA A OVLÁDÁNÍ
Jedno z největších omezení našeho vývoje je represivní ovládání světových "oficiálních" vlád tajnou Stínovou Vládou, která omezuje také to, jaké denní zprávy, čili "pravdu" se dozvídáme ze světových masmédií. Z tohoto důvodu je stále tolik lidí, kteří si nejsou vědomi současných a přicházejících velkých změn v civilizaci. A proto máme v televizi a v novinách většinou samé zprávy orientované na strach.
Udržování lidí ve strachu a rozrušení pomocí zpráv, finančních záležitostí, válek a násilí a ovládání mysli, spolu se škodlivým jídlem, pitím, léky, povolenými i nepovolenými drogami a také vystavením škodlivému posypu z letadel (autor má na mysli diskutovanou teorii, že z určitých letadel jsou úmyslně vypouštěny škodlivé chemikálie - pozn. PP) - to jsou některé z prostředků, jak udržet vibrace nízko. Kvůli tomu je vzestup o tolik těžší.
Toto negativní ovládání dlouho bylo a je také aspektem mnoha náboženství a filozofických skupin. Dobrá zpráva je, že tato manipulace a ovládání celosvětových společností se rychle blíží konci. Diktátorský Nový Světový Řád, resp. Jedna Světová Vláda, maskovaná jako demokratický globalizační program, nebude umožněna vyššími říšemi, které zasahují v náš prospěch. S tímto zásahem jsme souhlasili před tím, než jsme se sem inkarnovali, navzdory tomu, že někteří lidé se domnívají, že to odporuje "svobodné vůli" - v rámci Stvořitelova božského plánu nikoli. Ty, kteří nevěří ve Stvořitele nebo tento plán, čeká velké překvapení!
Ozřejmení toho, jak jsme manipulováni, vyjde brzy na povrch a započne určité skvělé změny.
O Stínové Vládě se málo ví to, že tato vláda je pro změnu ovládána negativními mimozemskými bytostmi, kteří jí poskytli mnoho pokročilé technologie pro její ovládání Země. Tyto aspekty naší společnosti bychom však neměli nenávidět. Pravděpodobně jsme sami projevili negativní stránky v dřívějších životech, prostě jen pro tu zkušenost! Nejlepší je posílat jim lásku a nemít nic společného se schématy ovládání, kdykoli máme to volbu. V blízké budoucnosti bude veškerá temnota na Zemi přeměněna na Světlo, a tím se vytvoří silnější Světlo. Mnoho s bývalých mimozemských spojenců Stínové Vlády je teď součástí sil Světla v této galaxii. Mnoho z bývalých lidí Stínové Vlády se nyní také spojilo se Světlem. Ti zbývající mohou buď učinit totéž, nebo pokračovat inkarnací na jiné planetě třetího rozměru, dokud nebudou připraveni vzestoupit do vyšších dimenzí. Je to jejich volba.
VYŠŠÍ INTELIGENCE
Náš vesmír se hemží životem na různých úrovních evoluce. My jsme více méně na spodu, ale chystáme se udělat obrovským posun směrem "nahoru". Nejvyšší inteligencí je kolektivní energie, které říkáme Bůh, Stvořitel, nebo řadou dalších jmen. Odtud, přes mnoho sestupných úrovní vibrací, tak zvané dimenze, rozměry nebo sféry, existuje velké množství bytostí, nejprve v duchovní formě, pak polopevné a nakonec v hmotných tělech, jako máme teď my. Tyto bytosti známe pod názvy jako jsou Elohim, Archandělé, Páni Světla, Andělé, Vzestoupení (nebo Nanebevzatí) Mistři a konečně mimozemšťané, kteří mají humanoidní (podobná lidským - pozn. PP) těla nebo taková, která můžeme nazývat dinoidní, insektoidní a reptoidní (to první má být zřejmě odvozené dinosaurů, další dvě jsou podobná hmyzu a podobná plazům - pozn. PP). Televize odkrývá některé z těchto forem ve filmech jako je "Star Trek". Všichni jsme dříve existovali ve formách vyšší energie, ale propojeni s jinými aspekty nás samých. Všichni jsme součástí skupiny duší o počtu přibližně 12 a součástí rodiny duší o přibližném počtu 144.
Miliardy duší (aspektů Boha) byly poslány na Zem, aby se vidělo, jestli si dokáží prodrat cestu zpět k vibracím Boha, čili nejvyššího Světla, aniž by si pamatovali, odkud přicházejí. Tohle se před tím nikdy nikde nezkoušelo. Odtud tedy jedinečnost naší současné situace, nebo "experimentu". Země je opěrným bodem pro změnu a mír v této galaxii a potažmo vesmíru. Evoluce jinde nemůže úspěšně pokračovat, dokud nevzestoupíme do pátého rozměru. Mnoho civilizací nás sleduje s intenzivním zájmem. Vyšší dimenze dokáží vidět do nižších, kdežto my odsud vyšší dimenze nevidíme. V posledních letech má lidstvo prakticky neomezený přístup k nejvyšším bytostem Světla, které poskytují vedení skrze kanálované (uskutečňované pomocí channelingu - pozn. PP) spojení a někdy se dokonce projevují i v éterické nebo fyzické podobě.

BOŽÍ ZÁSAH
Boží zásah se může objevit v záležitostech planety, když je duchovní vývoj zdržován. Vlastně je součástí naší inkarnační smlouvy, protože je ho v naší fázi evoluce třeba, než se opět nastálo spojíme s jinými galaktickými civilizacemi.
Tento zásah je prováděn na fyzické úrovni našimi vesmírnými bratry a sestrami a na duchovní úrovni Duchovní Hierarchií. Mezi naše vesmírné sourozence patří Galaktická Federace Světla, něco jako "OSN" naší galaxie, sestávající z 200.000 (90%) civilizací. Byla utvořena před více než čtyřmi miliony let. Okolo 60% bytostí v naší galaxii má jiný než lidský vzhled. Cestuje se ve vesmírných lodích. Intergalaktická skupina lodí - Aštarovo Velení - úzce spolupracuje s Galaktickou Federací. Duchovní hierarchie sestává z řádů Elohim, rad Pánů Času, Andělských říší, Nanebevzatých Mistrů a Dévického království. Tito nepotřebují vesmírné lodě, ačkoli Nanebevzatí Mistři se často vyskytují v lodích Aštarova Velení.
Páni Času, mimochodem, regulují čas, přičemž čas a Světlo jsou dva elementy, ze kterých se skládá Stvoření.
Galaktická Federace má v každém okamžiku v naší Sluneční soustavě přes 18 milionů lodí, které přilétají z velké základny. Konkurence mezi členy je vysoká - být tu a pomáhat v této veliké době "konce"! Některé mateřské lodě jsou dlouhé tisíce kilometrů. Malé čluny jsou často vidět v naší atmosféře.
Federace provádí program prvního kontaktu již asi 10 let. Tento program pravděpodobně vyústí v hromadná pozorování lodí, změnu ve strukturách světových vlád, sjednocení všech společností a návrat k naší osobní svrchovanosti. Potom nám bude moci být ukázáno, jak zvládnout vzestup a plné vědomí. Mnohé z toho se bude zřejmě dít na lodích a ve velkolepých podzemních městech.

ZMĚNY ZEMĚ
Je nezbytné, aby se Země očistila a vrátila k rovnováze v rámci přípravy k vzestupu. Tato příprava je částí příčiny mnoha extrémních stavů počasí, kterými planeta v posledních letech prochází. Mnoho sopečné a zemětřesné aktivity uvolňuje tektonické podmořské desky Lemurie (potopila se asi před 25.000 lety) v Tichém oceánu a Atlantidy (potopila se asi před 12.000 lety) v Atlantském oceánu. Součástí návratu k rovnováze je, že pevniny Lemurie a Atlantidy musejí vyplout na povrch. Jsou na nich prastaré chrámy a pyramidy, které je třeba znovu aktivovat.
Vzdouvání magmatu v Zemské slupce již nějakou dobu zahřívá oceány. To způsobuje takzvané efekty El Niňo a La Niňa, obzvláště v rovníkových oblastech.
Dvě rozsáhlé ledově krystalové vrstvy, známé jako nebeská báň (v originále firmament), budou znovu vytvořeny okolo planety. Tyto vrstvy udržují jisté energie obsažené na Zemi a poskytnou celé planetě polotropické klima. Také zabraňují škodlivému záření z vesmíru zasáhnout Zemi. Voda z tajících polárních mas a mořská voda bude použita na tuto báň. Zhroucení těchto vrstev v prastarých dobách způsobilo veliké povodně a velké ztráty na životech. Lidé byli v těch dobách dvakrát vyšší než my teď díky ochraně před znehodnocením DNA. Vrstvy se vytvoří ve výšce přibližně od 4.500 do 5.500 m a od 10.700 m do 11.700 m. Na pólech budou otvory a báň bude výše, když bude sledovat kontury vysokých pohoří.
Ostatní pevniny se změní a vytvoří se více moří a vnitrozemských jezer. Všechny formy života, zvířata i rostliny budou odejmuty před touto událostí. Lidstvo bude během této doby převáženě přemístěno do měst vnitřní Země. Některé změny Země budou pokračovat zřejmě i po našem vzestupu.

BLÍZKÁ BUDOUCNOST
Více lidí může nyní potvrdit, co se děje, naladěním se na své Vyšší Já (Duši, Přítomné Já Jsem) během meditace. Tento proces "odebrání se dovnitř sebe" byl na Zemi vykonáván dlouho předtím, než se utvořila náboženství a filozofické skupiny. Lidé mohou pomoci tím, že vizualizují energie Světla v podobě lásky bez podmínek, jak se ukotvují na povrchu a uvnitř planety. Láska vše přemůže! Takto vzniká mír, léčení, harmonie a jednota.
Očekávané změny nového peněžního systému a odpuštění světových dluhu pravděpodobně povede v blízké budoucnosti také ke změně vládních struktur. Pokud těch několik málo zbývajících skupin ovládání na této planetě tyto změny neumožní, pak přijde náš první kontakt s našimi vesmírnými a duchovními přáteli zřejmě rychleji, než se myslelo. Když ty změny nastanou, bude celému lidstvu k dispozici větší finanční a duchovní hojnost. Rozdělení mezi rasami a zeměmi skončí.
Mnoho lidí pracuje tiše uvnitř vlády, soudních a finančních systému, aby pomohli implementovat tyto změny. Měli by nám být brzy představeni. Více přístrojů na volnou energii bude k dispozici, především k pohonu našich domácností a transportních systémů. Takové vynálezy jsou již nějakou dobu dostupné, jak bylo ukázáno v misi "Projekt Odhalení" vedené Dr. Stevenem Greenem a jeho přáteli, kteří ukazují světu rozsah tajného kontaktu Země s mimozemskými civilizacemi po více než posledních 60 let. Jsme v Čase Pravdy, kdy mnoho skrytých pravd, včetně těch o Stínové Vládě, musí vyjít na povrch.
Nyní již není pravděpodobné, že dojde na Zemi k mnoha katastrofickým změnám, které způsobí mnoho ztrát na životech, díky velkému nárůstu hromadného vědomí v posledních týdnech od událostí z 11. září, které nemají na svědomí izolovaní teroristé, ale ti lidé, kteří ovládají americkou vládu. Je však stále možné, že se ze dne na den bude stále objevovat nějaká sopečná a zemětřesná činnost.
Ti milovaní, kdo již odešli na druhou stranu, se k nám nejspíš připojí ve vyšších rozměrech, je-li to jejich volba. Ostatní, kdo odešli nebo odejdou v budoucnosti, se již zřejmě rozhodli na vyšší úrovni, že zatím nejsou připraveni na vzestup do vyšších dimenzí. Reinkarnují se na nějakou planetu 3. rozměru, pravděpodobně poblíž velké bitevní planety Nibiru, která se bzry stane součástí naší Sluneční soustavy.

Připravte se na zajímavou jízdu!