Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Vaše neuvěřitelné, úžasné právo na zrození:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Vaše neuvěřitelné, úžasné právo na zrození

Krásný smysluplný článek z OSUDu
10.04.2009 - exkluzivně ze zahr. zdrojů - Věda Věda pole
Vězni zastaralého paradigmatu

Náš současný vědecký příběh je více než 300 let stará konstrukce, z velké části založená na objevech Isaaca Newtona týkajících se vesmíru, ve kterém se veškerá hmota pohybuje v rámci trojrozměrného prostoru a času, podle jistých pevných pravidel. Newtonovská vize popisuje spolehlivé místo, obývané dobře se chovající a snadno identifikovatelnou hmotou. Světonázor vycházející z těchto objevů je také posilován filosofickými implikacemi evoluční teorie Charlese Darwina, se svým tvrzením, že přežití je dostupné pouze drsným jedincům. To jsou v podstatě příběhy, které idealizují oddělení. Od okamžiku našeho narození je nám říkáno, že ke každému vítězi existuje poražený. Podle této omezené vize jsme upravili náš svět.

Pole vypráví radikálně jiný vědecký příběh. Poslední kapitola, napsaná skupinou z velké části neznámých předních vědeckých výzkumníků, naznačuje, že ve své podstatě existujeme jako jednota, vztah – jako nanejvýš vzájemně závislé části celku, v každém okamžiku.


STARÉ PARADIGMA

- Lidská bytost je genetický stroj na přežití – genetická chyba, poháněná chemickým a genetickým kódováním

- Mozek je oddělený od těla a je sídlem vědomí

- Člověk je izolován od svého světa

- Mysl je izolována od těla

- Čas a prostor jsou konečné, univerzální veličiny

- Nic necestuje rychleji, než světlo

Tento světonázor nás redukuje na našeho nejnižšího společného jmenovatele. Jsme znázorňováni jako nic víc, než oživený stroj, kdy je náš život pustá vize genetické náhody, poháněné chemikáliemi, oddělený od svého světa.

Pole navrhuje mnohem expanzivnější pohled na svět a živé věci, jako my. Základním komunikačním mechanismem vesmíru je kvantová frekvence, spojená obřím maticovým polem, zvaným pole nulového bodu. Toto pulsující energetické pole je centrálním motorem našeho bytí a vědomí. Neexistuje žádné já a „ne-já“, žádní „tady“ a „tam“. Jinými slovy, my jsme náš svět.


NOVÉ PARADIGMA

- Substruktura podpírá vesmír, který je v podstatě záznamovým médiem všeho,
poskytujícím prostředky pro vše, aby komunikovalo se vším ostatním

- Buňky a DNA komunikují prostřednictvím kvantových frekvencí

- Mozek vnímá svět prostřednictvím kvantových frekvencí

- Člověk je v ustavičné komunikaci se svým prostředím

- Živé vědomí není izolovanou entitou – zvyšuje řád ve zbytku světa

- Věci jsou nedělitelné

- Vědomí lidských bytostí má neskutečnou moc se samo vyléčit, vyléčit svět –
v tom smyslu, že ho dělá takovým, jaký si ho přejeme


NĚKOLIK MYSL MATOUCÍCH ASPEKTŮ NOVÉ VĚDY

1. Jsme všichni spojeni přes obří kvantové informační pole

- Vědci vědí o existenci pole nulového bodu – obrovského nevyčerpatelného moře kvantové energie

- Subatomární částice předávající energii sem a tam, jako v nekonečné tenisové hře

- Všechny věci, včetně nás, jsou balíčky pulzující energie, vykonávající nepřetržité energetické „tango“ s tímto polem


Toto kvantové energetické pole je…

- Jednou obří centrálou informací

- Nekonečným záznamovým médiem, prostřednictvím kvantových vln

- Trochu jako rozsáhlá telefonní síť, se vším nepřetržitě na drátě


2. Živé věci jsou vysílači a přijímači informací – neustále vysílající a přijímající kvantové informace z našeho prostředí

- Jsme všichni „svíčkami“ – všechny živé věci emitují drobné částice dobře uspořádaného světla

- Všechny živé věci také komunikují v rámci organismu a s jeho prostředím prostřednictvím tohoto světla – trochu jako televizní přijímač a televizní stanice, to vše stočeno do jednoho


3. Velké věci v tyčích a kamenech světa naší každodenní reality nejsou „dokončeny“ a konečné, ačkoliv se tak jeví

- V kvantové fyzice nejsou subatomární částice sadou „něčeho“, ale „potenciálem“ něčeho. Existují ve stavu „superpozice“ – všech možných já zároveň. Je to trochu jako popis „vás“ jako všech, kdo žijí ve vaší čtvrti.

- Nové důkazy ukazují, že největší molekuly ve vesmíru jsou také v tomto ne tak rosolovitém stavu něčeho „stanuvšího se“

- Vědci objevili, že hlavní stavební kameny hmoty, jako atomy a molekuly, vykazují mnoho dalších kvantových vlastností, jako „ne-místnost“ – neviditelné spojení a ovlivňování mezi věcmi, které existují daleko od sebe v čase a prostoru

- Realita, jak ji začínáme chápat, je něco jako neusazený rosol.


4. Myslíme, proto ovlivňujeme

- Vědci objevili tak zvaný „pozorovatelský efekt“. Jakmile se vědec dívá nebo měří kvantovou částici, zkolabuje to mnohačetné stavy na jeden. Kvantový „potenciál něčeho“ se stává skutečným něčím

- To naznačuje, že vědomí je „spolustvořitelem“. Akt pozorování má dopad na náš svět

- Pozorování přiměje rosol se nastavit

- Realita není pevná, ale proměnlivá a otevřená vlivu


5. Jsme „uspořádávajícími“ systémy

- Zdá se, že vědomí je vysoce uspořádaná energie, existující mimo hranice našeho těla

- Vědomí, či „mysl“, má schopnost měnit fyzickou hmotu.


6. Čas a prostor jsou všudypřítomným „nyní“ a „tady“

- Velká spousta důkazů ukazuje, že záměr překračuje čas a prostor. Experimenty efektu mysli na fyzickou hmotu zdá se fungují, bez ohledu na to, kdy je záměr vytvořen nebo jak daleko je osoba od cíle.

- Vědci věří, že budoucnost neustále ovlivňuje přítomnost

- Když je čin obsahující záměr zanalyzován, zdá se, že existuje „zpětný tok“ od důsledku k příčině

_ Tato analýza dochází k nevyhnutelnému závěru: záměr nemusí být proces probíhající v čase směrem dopředu, ale je to „informační“ tok, který proudí „zpět“ z budoucnosti do přítomnosti

- To naznačuje, že naše budoucí činy, volby a možnosti pomáhají vytvářet
naši současnost, tak, jak se odvíjí


Zamyslete se nad důsledky…

- Každé naše pozorování může změnit nějaký dřívější stav fyzického vesmíru

- Vědomá myšlenka na změnu něčeho v naší současnosti by mohla také ovlivnit naši minulost

- Samotný akt záměru učinit změnu v přítomnosti může také ovlivnit vše, co vedlo k tomuto okamžiku

- Každý čin, který uděláme, každá naše myšlenka v současnosti může změnit celou naši historii


KDYŽ VŠE JE VŠUDE NAJEDNOU, MOŽNÁ NEEXISTUJE ŽÁDNÝ…

- Časové linie

- Konec nebo začátek čehokoliv

- Skutečný konec života

- Situace, které nemůžete zvrátit a napravit

- Smrt vědomí


„ŽÍT POLE“ ZNAMENÁ…

- POCHOPENÍ následků života bez rozdělení, bez umělého omezení času, prostoru a detenzí

- EXPANZE VĚDOMÍ vaší mysli či „pásma“

- BÝT ve spojení prostřednictvím ostatních smyslů

- ROZŠÍŘENÍ naši definice vědomého myšlení

- FUNGOVÁNÍ v harmonii s energiemi světa

- POUŽÍVÁNÍ myšlenek pro ovlivnění materiálního světa

- UČENÍ SE od tradičních kultur, které chápou holismus

- PRŮZKUM omezení vědomí

- PŘIJETÍ konceptu „holismu“ do každého aspektu vašeho života


Zdroj translation OSUD.cz 2009