Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Probuzení Světelného Těla:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Probuzení Světelného Těla

Veškeré stvoření je živoucí matrix (základní hmota) světla a geometrie. My, jako lidské odrazy světla, se účastníme radikálního posunu v našich frekvencích a geometriích světla. Výsledný soubor genetických informací, v jeho vyšší oktávě vědomí, nazýváme Dimenzionální Posun.
Jak se pohybujeme směrem k této nové dimenzionální realitě, naše lidské formy procházejí hlubokou transformací. Naše buněčná, DNA základní hmota se posouvá, aby se zharmonizovala s vyšší harmonií a frekvencemi světla a lásky. Skrz tento nový multidimenzionální lidský genetický soubor přenášíme Posun dalším a samotné Zemi.
Náš nový soubor genetických informací, označovaný jako Světelné Tělo, je duchovní biochemie s rozšířenou genetickou a DNA strukturou. Je holograficky přilehlé k našim existujícím tělům, ale má vysoké frekvence světla a lásky, které byly latentní po tisíciletí. Toto krystalové či křemičité tělo světla a lásky je náš prostředek k vzestupu, který nás přenese do vyššího dimenzionálního systému energie Nové Země. Světelné Tělo, které je také nazýváno Merkaba, je skvělé mřížkové dílo světla a posvátné geometrie, které elektromagneticky spojuje naše lidské a multidimenzionální já s nekonečným Univerzem a kosmickým hologramem Lásky.
Zatímco je světelné tělo neustále aktivováno, naše buněčná struktura a celá fyziologie prochází přeměnou, buněčný metabolismus je zrychlen a latentní DNA kódování se rozzáří. Shazováním tělesné hustoty zakoušíme transformační symptomy, tělesné změny, uvolnění starých emocionálních a mentálních struktur a hlavní energetické posuny. Vzpomeneme si, že jsme děti světla, pro které je hlavním smyslem milovat.
Z praktického hlediska používáme tyto rozšířené energie k tvoření vědomi si neomezeného potenciálu. Probuzení Světelného Těla zvyšuje inspiraci, vidění a intuici k podpoře našeho vědomí.
Například, jestliže si spisovatel, hudebník, umělec, učitel či v jakékoliv kreativní oblasti, můžeš shledat, že vyjadřuješ oktávy krásy a rezonance na úplně nové úrovni. Jestliže pracuješ v obchodní oblasti, můžeš objevit dynamickou vzájemnost ve své práci. Jestliže si léčitel, můžeš rozvinout vyšší vnímání a větší schopnosti transformovat druhé. Nehledě na to, jakou práci děláš, tvé Světelné Tělo a zářící energetické pole se stává prostředkem vlivu a transformace.
Většina z nás dělá velké skoky při probouzení Světelného Těla. Je to také, částečně, díky kosmických vlivům a vlnám světla, které přicházejí na zem v této době. Úmysl a volba jsou nejsilnější dostupné nástroje k našemu probouzení. Vložením úmyslu a vědomého soustředění se na vytváření Světelného Těla, zrychluje náš posun k vyššímu vědomí. Tím, že si vybereš vědomě se spojit v rezonující frekvencí s ostatními světelnými bytostmi a tím, že žiješ životní styl vysokých vibrací, značně, podporuješ tento proces proměny.
My jsme ti, na které jste čekali. Nyní nastal čas k probuzení tvého Světelného Těla. Přidej se k nám na Krystalické Mřížce! Síla našeho společného pole je jedinečným prostředkem k pomoci této magické přeměně lidského Bytí a dimensionálního vzestupu. Jak početně rosteme, naše láska a světelné pole se zvětšuje mnohanásobně. Přidej se k nám k tomuto nádherném podpůrném systému, abys nám milostivě pomohl s přeměnou do Světelné Těla a paradigmatu Nové Země.
Původní zdroj: email od Children of the Sun k projektu Světelná mřížka
Tento text lze volně šířit, a to bez úprav a s uvedením původního zdroje, překladatelky: Markétka (Markéta Jiříková) a zdroje: www.hadisila.blog.cz

Světelné Tělo
(Program 12 kroků)
(Číslo I ze série o Světelném Tělu a Vzestupu)
V tomto konkrétním zkoumání o světelném těle jsem použil model 12 kroků k popisu manifestace světelného těla. K tomu sem použil výbornou knihu "Co to je Světelné Tělo" od Tashiry Tachi-ren Andělského Dosahu, Channeling Archanděla Ariela (nově přepracovaný novým walk-in (pozn.1) Aliyah Ziondra). Zbytek je z toho, co vím a objevuji o Světelném Těle jak aktivuji své.
Různé průběhy a úrovně probouzení, které zažíváme my jako služebníci světla/lásky při našich iniciacích jsou 12 úrovňovým probouzením světelného těla, podobně jako 12 krokový program pro léčení alkoholiků. Na proces světelného těla můžeš nahlížet jako na vzdávání se návyku na fyzičnost a přizpůsobování se zcela novému způsobu nahlížení na realitu - svět světla/lásky/prosperity/jednoty/Kristova vědomí.
V procesu probouzení k tomu "kdo opravdu jsme" a realizací naší lásky a velkoleposti, která je skutečným vzestupem a manifestací světelného těla, se můžeš dívat na 12 úrovní světelného těla jako na iniciace. Fyzický vzestup obsahuje iniciace 1 až 6. Kosmický vzestup obsahuje iniciace 7- 12 a dokončuje stav Kristova vědomí. Během těchto iniciací lidstvo a země vstupuje do 4. a 5.dimenze. Tyto úrovně a iniciace jsou to, čím jsme prošli v dobách Atlantidy a Egypta. Komora pro vzestup ve velké pyramidě (také známá jako "královská" komora), byla fyzickým dimenzionálním transportérem do konečných stupňů vzestupu, "konečných" iniciací do Vědomí-Kristova-Světelného-Těla, pomocí něhož tvé vědomí a fyzické tělo opouští tuto dimenzi a "cestuje" do páté dimenze a výše.
Věci jsou dnes jinak, není třeba procházet dvaceti čtyřleté chrámové iniciace. (Mnoho z nás již těmito iniciacemi prošlo). Žít život na planetě Zemi v těchto zrychlených časech a zvýšených úrovních světla - je iniciací. Opravdu, kdokoliv sem přijde a dostane se do těla "si zaslouží" světelné tělo k vzestupu. Také iniciace minulých let byly určeny pro tehdejší dobu, obzvláště k průchodu skrz husté opony dimenzí. Opony jsou nyní velmi tenké a všechny dimenze se nyní sbližují do jednotného celku, takže iniciace jsou nyní snadnější a přímější. Čas pro přímý posun je nablízku. Jde pouze o jednoduchou volbu věnovat svou existenci Všemu Co Je - to je celé o čem to je, jsi doma svobodný.
Pamatuj si, že skutečně tento proces probouzení a transmutace není vůbec lineárním procesem, můžeš zažít mnoho úrovní probouzení najednou a simultánně, proto model 12 úrovní je pouze pro tvé vnímání, aby sis uvědomil pokrok. Vývoj manifestace tvého světelného těla bude jedinečný pro tebe i tvou osobní evoluci.
Tento vývojový model je popisem toho, co se děje na úrovni planetárního druhu, dá se aplikovat na každého na planetě zemi bez ohledu na to jestli se chce vědomě probudit či ne. Celý lidský druh se vyvíjí a mutuje do úplně jiného druhu, nového vylepšeného Světelného člověka - anglicky člověk: Hu-Man, (Hu: Bůh, světlo. Man: myšlenková bytost). Toto je jak fyzický přechod, tak přechod vědomí. Druh Homo Sapiens se vyvíjí do své další úrovně. Abychom mohli spočívat v nových světelných tělech, vědomí bytostí v nich musí být vyvinuté, to je vzestup vědomí.
Tato planeta vzestupuje, aktivuje své světelné tělo, stává se hvězdou. Nová civilizace, která bude sídlit na této hvězdě se manifestuje na planetě Zemi, je to civilizace světla, civilizace čisté nepodmíněné lásky - Kristova vědomí. Kdokoliv, kdo se nechce posunout s planetou a akceptovat lásku a božství, kdo stále bude chtít hrát s iluzemi moci a kontroly, bude muset jít hrát jinam na nějakou vzdálenou planetu na hranici dalšího vesmíru.
Nyní, individuálně, mnoho z nás, obzvláště služebníci světla (planetární tým expertů na přechod), již řekli ano a aktivace našich světelných těl už začala. Mnoho z nás může být velmi vysoko v poměru k dvanácti úrovňového programu, jsme skutečně na cestě k obnově. Mnoho bytostí na planetě není ani blízko těchto úrovní, to je zřejmé podle toho, jak se lidé stále na planetě zemi chovají. Mnoho bytostí řekne ano a bude se probouzet rychle, jak se vyvine evoluce. Mnoho bude stále pokračovat v říkání ne svému božství až do poslední chvíle, pokoušejíc se naučit jak nejvíce budou moci z iluze oddělenosti, nehodnosti...před tím než odejdou jinam. Ale budou muset odejít, v této záležitosti není na výběr. Síla evoluce je na nás, buď s tím souhlasíš nebo si dej odchod. Může zde být mnoho záchranných misí, ale buď ujištěn, že vše probíhá podle plánu.
Pro mnoho členů týmu přechodu, v závislosti na tom, kdo jsou a co dělali, a co je jejich specifická mise, vzhledem k Božskému plánu SpoluTvoření Nebe na Zemi, jejich aktivace světelného těla se může dít velmi odlišně a mnohem dříve než s stane aktivace druhu, takže mohou být průvodci druhých. Kdybys chtěl další informace o těchto situacích, podívej se na můj článek Světelné Tělo II.
1. Úroveň Světelného Těla
Na této úrovni jsi povolán k probouzení se od DNA tvého těla a shodou okolností z vnějšího zdroje jak manifestaci tohoto vnitřního signálu. Budík zvoní, je čas se probudit ze tvého spánku a začít si otírat spánek z očí.
Na této úrovni také tvé tělo signalizuje, že je čas snižovat hustotu, začne mutativní změny DNA tvého těla. Symptomy jako chřipka jsou v této fázi časté jak tvé tělo začíná mutovat a tvůj systém žláz začíná být aktivovaný, tvé dlouho atrofované a scvrklé žlázy šišinky a hypofýzy začínají růst a přicházet k sobě. Zároveň se aktivují čakry a uvědomění těchto center vědomí. V březnu 1988 byli všichni služebníci světla aktivováni na 1. úroveň světelného těla.

2. Úroveň Světelného Těla
Tvůj éterický soubor genetických informací se začne rozebírat zvýšenými úrovněmi světla. To je okamžik, kdy uvolňujeme čtyř dimenzionální struktury omezení, obzvláště staré karmické vzorce, které začnou měnit otáčení v geometriích tvého emocionálního, mentálního a duchovního těla. To je první stupeň vytahování karmického cyklu. Vážně se začneš pokládat otázku: "kdo jsem já a proč jsem tu". Fyzické změny se velmi zrychlí a můžeš být hodně unavený, jak tvé tělo mutuje a potřebuje odpočinek, aby tomu stačilo.
3. Úroveň Světelného Těla
16. dubna 1989 byla celá krystalická struktura hmoty aktivována na 3. úroveň světelného těla. Na této úrovni se fyzické smysly stávají velmi jemné, staneš se velmi citlivý k extrémům. Můžeš více nesnášet velký hluk, silné pachy chemikálií atd. Můžeš jemně vnímat cokoliv je nepřírodní a neorganické a pravděpodobně se staneš neústupný, co se týče přírodních věcí a toho, zda máš přírodní věci kolem sebe. Jestliže ještě nejsi vegetarián, můžeš se jím stát a můžeš mít odpor ke všemi mrtvému. Oblečení může být rozptylující, můžeš mít chuť být pořád nahý. Můžeš přemýšlet o tom, že odejdeš z města, v kterém žiješ do menšího či na vesnici. Tvé hodnoty se změní výrazně.
Díky této nově nalezené citlivosti můžou být aktivovány smysly potěšení. Budeš se chtít hodně milovat a zlepšit si sexuální vztahy. Proto přibyl počet těhotenství od roku 1989, kdy planeta a její populace byly aktivovány na třetí úroveň. Tato úroveň aktivuje biologický energetický přijímač a vysílač těla, jeho atrofovanou a zapomenutou schopnost pracovat s vyššími energiemi světla.
Na 3. úrovni nemůže být proces mutace světelného těla zastaven. Když jsme dosáhli této úrovně, planeta byla zesynchronizována s 383+ dalšími planetami, které také vzestupují z trojdimenzionální fyzické roviny. Z toho můžeš vidět, že nejen naše planeta je ta, která vzestupuje, ale celý tento vesmír. A vzestup, který právě probíhá je na ve velmi fyzické úrovni. Tato celá "dimenze", fyzická sféra, včetně 4. dimenze a všech dimenzí vzestupuje. Čtvrtá dimenze, (astrální rovina), se sbližuje se všemi ostatními dimenzemi a realitami do jedné reality. "Co to je Světelné tělo", Archanděl Ariel mluví o tom, že se sbíhají všechny dimenze a paralelní reality, a mnoho dalších zdrojů o tom také mluví. To nutně patří k dění u každého vzestupného procesu.
Planeta Země, Matka Gaia, již vzestoupila alespoň do vyšší harmonických tónů 4. dimenze a neustále vzestupuje. Její pěti dimenzionální světelné tělo je nyní aktivováno. Jeví se to ale jinak kvůli našemu neustálému odporu k božství, naší závislosti na odděleném vědomí a trojdimenzionálními způsoby nazírání na realitu. Tomuto vzestupu bylo velmi pomoženo intenzivní prací na Vzestupu, která byla udělána všemi služebníky lásky/světla k Jednotě/Kristovu Vědomí, včetně pomoci čtyř dimenzionálních bytostí (Šedí mimozemšťané, temní páni, odhmotnění duchové...) jejich probuzením se do lásky. V určitém smyslu pak 3. a 4. dimenze se přiblížily, společně s astrální rovinou. Mnoho bytostí, které uvízli v astrální rovině se přeměnili na bytosti světla/lásky zatímco jiní jsou vzati do světla či znova absorbováni do Všeho-Co-Je. Mnoho nových "ztracených" bytostí stále přichází, aby se s námi všemi spojili a naučili se lásku od nás lidských "učitelů lásky".
Když teď "cestujeme astrálně", co doopravdy děláme je, že cestujeme ve vědomí. Teď je to přímější, protože opony mezi dimenzemi jsou tak tenké a naše vědomí/duše se stala tak zrychlenou, že nám dovoluje dosáhnout tyto zrychlené prostory. Odhmotnění duchové, ztracené aspekty nás, tmavé entity/mimozemšťané (ET)... se teď "scházejí" v jiných realitách vnímání než na astrální rovině, jsou mezi tímto fyzickým světem a " snovým únikem".
Jestliže věříš, že na tebe působí některé z těchto bytostí, rozvaž jakékoliv a všechny dohody, které s nimi máš, napříč časoprostorem a dimenzí a pomož jim ke světlu (techniky jsou k dispozici v mé knize "Soubor nástrojů pro mistry vzestupu" na mé webové stránce www.ZaKai.Ran.com ). Také požádej o pomoc anděle a nanebevzaté mistry a pro složité případy požádej někoho v těle (jako mě), který se na to specializuje. Ujisti se, že jakékoliv rušivé vlivy, které na tebe působí není někdo, kdo k tobě cestuje vědomím, někdo v těle, možná ve spánku a je aktuálně někde na planetě zemi a pravděpodobně má s tebou konflikt vyplývající z karmy minulých životů a z toho, co si v něm vyvolal v jeho procesu probouzení ("syndrom zabití posla"). (Je čas, aby všechny naše zkušenosti z minulých životů byly uzdraveny a karma byla uvolněna.) Jdi tam, odkud se přenášejí, promluv s nimi a zjisti, o jaký konflikt jde, zruš s nimi jakékoliv a všechny dohody, odpusť si a jim za svou minulou zkušenost a požádej o karmické zproštění/rozřešení (u karmické rady). Pak si můžete začít spolu hrát, spíše než být v opozici.
4. Úroveň Světelného Těla
Tato úroveň je mentální fází, začínající masivní změnu v chemii tvého mozku. Může tě začít bolet hlava, na prsou, můžeš začít mít oční problémy a problémy s ušima, jak tvé žlázy dále mutují a tvé čakry se aktivují. V procesu světelného těla můžeš zažít bolesti na prsou, protože tvé srdce se začíná otevírat hlubším a hlubším rovinám.
Zrakové a sluchové ústrojí se začnou měnit a mozek se začne zapalovat přes hemisféry. V tomto bodě začne nelineární myšlení, které může být hrozivé pro mentální tělo, protože si začne uvědomovat, že již není tím kdo velí. To je, kdy si opravdu začneš pochybovat o realitě a začíná druhý signál k probuzení. To je, když bytosti začínají uvažovat o duchu. Osobní identita se mění, aby zahrnula možnost být duchem s lidskou zkušeností spíše než být člověkem s duchovní zkušeností. Telepatie a jasnozřivost začínají a emocionální tělo se začíná otevírat. V tomto bodě může mentální tělo úplně vyvádět a zoufale zkoušet si udržet nadvládu. Celý tento nový pocit a empatie a spojení může být pro lidi rušivý a radostný zároveň. To je, kdy se začneš setkávat s lidmi podobných názorů, uvažujících o minulých životech a dalších duchovních alternativách. Můžeš pochybovat o směru tvého života, volbě kariéry, vztazích a dokonce začít bourat tyto staré způsoby fungování ve prospěch holističtějších a duchovnějších. Může tě to táhnout k četbě všeho duchovního, co se ti dostane do ruky a na duchovní semináře. Můžeš potkat někoho, kdo ti řekne o nějaké nové duchovní záležitosti nebo jsou ti doporučeny některé knihy nebo channeling nebo guru nebo cítíš ohromné nutkání objevit sebe, signál k probuzení jede teď na plný výkon, dostáváš velký signál - "je čas jít domů".

Poznámka 1
Walk-in: člověk z jiné dimenze, který vešel do těla osoby zde na zemi. Ve všech případech je zde dohoda mezi tzv. hostitelem a tímto člověkem. Takto tzv. walk - in může přeskočit narození a adolescenci vtěluje se do dospělého těla. Ne však vždy. Walk-in se vtěluje pro uskutečnění své mise zda na zemi. (Více v angličtině naleznete zde: http://nibiruancouncil.com/html/starseeds.html )


autor: ZaKaiRan

překlad: Markétka (Markéta Jiříková)

původní zdroj: www.ZaKaiRan.com, http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/Lig htBody1.htm

zdroj: www.hadisila.blog.cz

Tento text je možné a vhodné šířit - se zachováním zdrojů, autora a překladatele.
Světelné tělo - Program 12 kroků 2./2.
5. Úroveň Světelného Těla
Toto je úroveň, kdy se mentální tělo začne vzdávat Duchu. Nelineární myšlenkové procesy se stanou velmi častými a to může působit rušivě. Je to přechodové pásmo mezi základním lineárním myšlením a životem plně oddaným Duchu. To je, kdy uvažuješ o tom, že jsi více než sis myslel. Že tvé myšlenky a pocity nejsou pravděpodobně tvé a že nejsou tebou. Pochybuješ o všem, zvláště o svých ustálených způsobech chování, o tom, že těmito způsoby již bys nerad byl. To je, kdy začneš vytahovat karmické, genetické programy a programy společenského vědomí ven z tvého pole a hledáš způsoby, jak toho dosáhnout. V tomto bodě se budeš vzdávat všech starých náboženství, vír a zcela přijmeš nové způsoby vnímání reality. Pravděpodobně v tomto bodě budeš oficiálně nazýván "new agerem", jak tvé mentální tělo kolísá mezi vzdáním se Duchu a řevem ze strachu ze ztráty kontroly, můžeš kolísat mezi starými a novými - zatím neznámými způsoby bytí. Můžeš se cítit jako mezi dvěmi světy, bez identity a bez přátel, kteří by se cítili podobně. Možná začneš hledat podobně se cítící lidi.
6. Úroveň Světelného Těla
To je úroveň, kdy začneš být aktivním účastníkem svého vývoje probouzení. Začneš využívat procesy a technologie k odstraňování limitujících struktur z tvého pole, nebo se alespoň smíříš s faktem, že tyto limity nejsou tebou a jsou jen součástí lidské existence. Tvůj duch tě teď dá do kontaktu s lidmi aktivně pracujícími s procesem světelného těla.
Duch začne dávat na tvou cestu knihy a semináře k zrychlení tvého probouzení. Bude ti dán širší osvícenější náhled na realitu k rozšíření tvého vědomí. To je, kdy opravdu pochybuješ o realitě a uvědomuješ si, že nic není lineární, čas neexistuje. Začneš vnímat multidimenzionálně a fungovat v těle s touto rozšířenou realitou. Tělo bude tvým průvodcem.
Toto je zásadní bod, protože se již nemůžeš vrátit k tomu, čím nebo kdo si byl či sis myslel, že jsi, buď se posuneš blíže a blíže ke své velkoleposti nebo umřeš. To je, kdy si uvědomíš, že jsi součástí síly evoluce, člen týmu planetárního přechodu, že jsi zde k spoluvytvoření nebe na zemi. Možná si nyní uvědomíš rozsáhlost tohoto úkolu, můžeš se cítit jako, že tato práce je pro tebe ohromně velká, příliš velká pro tak malého člověka. To je, kdy se práce může zkomplikovat, protože to je doba, kdy vstupuješ do své opravdové moci. Začneš aktivně přetvářet obrazy reality v tvém poli pro sebe a ve skutečnosti pro lidstvo. Nyní si uvědomíš, že to není osobní práce, ale planetární.
Mnoho bytostí se v tomto bodě rozhodne se neúčastnit, protože to není jejich záležitost v které by pokračovali, nemohou unést zvýšené hladiny světla, které jsou nyní dostupné. Když zůstanou, je to čas, kdy se věci dají opravdu do pohybu. Je to čas, kdy se odvracíš od všeho, co si předtím věděl, možná budeš muset opustit mnoho přátel, protože se nevyvíjejí stejnou rychlostí jako ty. Nebo tě možná dokonce zavrhnou a odsoudí, protože jsi pro ně divný. To je čas, kdy lidé mění svou práci, vztahy, manželství apod. - můžeš se cítit velmi osaměle. Mnoho nových lidí, kteří jsou v souladu s tím, kde jsi, vejde do tvého života. Pokud jsi osamocený a nemáš okolo sebe lidi, kteří jsou stejně naladěni, bude tě to silně nutit k jejich vyhledání a povídání si s nimi o pravdivé realitě. V tomto období zažiješ rozsáhlejší sestup Ducha a uvědomíš si, že jsi Duch.
Začneš komunikovat se zvýšenou telepatií a aktivně komunikovat se svých Duchem, svými rádci, průvodci, anděly apod. Asi 1/3 struktury světelného těla je nyní rozsvícena v tvém duchovním genetickém souboru. Můžeš se cítit jako světlo a že vyzařuješ světlo. Tvé oči budou zářivější a lidé si toho všimnou.
Po nějaké době se stane život nádherně vzrušujícím. Uvědomuješ si úžasnost bytí, posvátnost ve všech bytostech, rozlehlost a zázraky univerza a zažiješ extázi a úžasné vzrušení z právě probíhající transformace, které jsi součástí. Začneš se aktivně podílet spolu s ostatními mistry na tomto nádherném procesu Vzestupu. Začne tě bavit spoluvytvářet nebe na zemi.
7. Úroveň Světelného Těla
Toto je úroveň pocitů a emocí, kdy se tvá srdeční čakra otevírá a ty cítíš hlouběji a vášnivěji než kdy předtím. Díky těmto zvýšeným hladinám světla, všechna místa uvnitř tvého bytí, která nejsou milována vyplují na povrch, aby ses s nimi zabýval, usmířil se s nimi, uctil je a skutečně miloval. To může být těžké, znamená to intenzivní dobu emocí. Budeš schopen cítit tak hluboce, protože máš narůstající odstup od identifikace se svými pocity.
Začneš se opravdu spojovat s planetou a cítit ji. Spontánnost začne být pro tebe normální způsob fungování. Dělání "ztřeštěných" věcí jako dítě, dělání věcí, protože ti přijdou na mysl. V závislosti na tom, jak moc tvé mentální tělo bude klást odpor a uvolní kontrolu smyslům, tak moc bude tato úroveň jednoduchá a bude tě bavit. Bude to čas k zharmonizování mentálního těla s emocionálním tělem. Tvé mentální tělo se musí přenést přes své strachy a záležitosti přežití k blaženému stavu "no a co". Tvé emoce budou nevyzpytatelné jako u dítěte. Když budeš smutný, budeš brečet, když rozčilený, budeš křičet, když šťastný, budeš se smát. Budeš emocionálně spontánní, nebudeš dbát na to, kdo tě uvidí jak jsi emotivní. Budeš vyjadřovat jakoukoliv emoci momentálně procházející tvé emocionální tělo. Začneš žít v teď, vyvážen mezi svým emocionálním tělem přiklánějící se k žití v minulosti a mentálním tělem přiklánějícím se směrem k žití v budoucnosti.
Jak emocionální tělo opouští své staré vzory, začneš nově definovat své vztahy a mnoho jich ukončíš, protože již více neplní svou funkci. Na této úrovni se tvé vztahy stanou transpersonálními, jinými slovy, již nebudou založeny na závislých emocionálně karmických poutech, budou založeny na tom, zda tvůj Duch tě vede k tomu, aby si byl s tou určitou osobou pro svůj osobní rozvoj a probouzení planety. Druhým se můžeš zdát chladným, protože jsi méně emocionálně poután a nyní má pro tebe větší hodnotu tvůj osobní prostor. Srdeční čakra se teď otevírá ještě více a můžeš ji cítit jako střed tvého těla. Meditace začnou být jednoduché, protože se teď zaměřuješ na své srdce než na svou "hlavu". Nyní můžeš cestovat multidimnezionálně skrz své srdce.
Čakry začnou mutovat a stanou se sférickými, pak se ještě více stanou jedním jednotným polem podobným velké sféře obklopující naše tělo v meditaci MerKaBah (ala Drunvalo Melchizedek, také podobně jako v meditaci na Jednotnou čakru v "What is Lightbody"("Co to je Světelné tělo") od Aliyah Ziondra, Wings of Glory ("Křídla slávy"), www.einsoph.com, na mé webové stránce (pozn. http://www.zakairan.com/) a také v "An Ascension Handbook" ("Příručka k vzestupu") od Tony Stubbs) Toto čakrové propojení pomáhá emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu tělu ke spojení se v jednotné pole. Toto jednotné pole tě udržuje v rovnováze, již více se nepropadáš do záležitostí přežití, kvůli tvým nezesynchronizovaným čakrám. Nyní jsi schopen ustát jakékoliv množství energie, které do tebe sestupuje, bez vyčerpání.
Na 7. úrovni žlázy šišinky a hypofýzy se otevírají a začneš je pociťovat jako tlak. Když hypofýza funguje na své maximum, již více nestárneš, takže začneš vypadat mladší. Šišinka je tvé 4. oko, vidí nahoru a multidimnezionálně. Jak se bude otevírat, možná začneš vidět sebe v jiných tělech na této planetě, na jiných planetách, na lodích, v dalších paralelních realitách apod. a prožiješ sebe multidimenzionálně. To je, kdy si uvědomuješ a cítíš hluboké spojení s lidmi a duchem. To je, kdy si opravdu volíš priority podle toho, co je skutečně pro tebe důležité. Tvůj smysl pro záměr se zvýší. Začneš si přát žít opravdově, bavit se a pomáhat lidstvu poznat, kdo opravdu je.
8. Úroveň Světelného Těla
Tvé žlázy šišinky a hypofýzy začnou hodně mutovat a růst a možná tě z toho bude hodně bolet hlava. Tvá 8., 9. a 10. čakra se otevírají, spojují s "jazykem světla". Teď budeš schopný dekódovat jazyk vyšších dimenzí - tóny, geometrie, barvy, přímou komunikaci se stvořitelem, povznesenými mistry, anděly apod.
Začneš si teď plně uvědomovat rozlehlost a mistrovství a dokonalost. Zanecháš jakékoliv jiné závazky než je božský plán. Komunikuješ s lidmi na duchovní úrovni, transpersonálně. Již více nenavazuješ kontakt s lidmi na základě vzájemné psychické závislosti. Začneš fungovat jako síla změny na uzemněné úrovni. Již více nehledáš - prostě víš. Začneš být opravdovým kosmickým mistrem, kterým bezpochyby jsi.
9. Úroveň Světelného Těla
To je, kdy se tvé tělo začne měnit. Možná budeš vyšší nebo hubenější. Chápeš světlo přímo. Teď zcela znáš svou existenci na úrovni jiných dimenzí. Méně a méně se staráš o to, co si o tobě kdo myslí. Nyní žiješ své kosmické já, kterým jsi.
Tato úroveň může být nejtěžší, protože si nyní žádán ke konečnému a úplnému odevzdání se duchu a je pro tebe naplánována boží mise. Uvědomíš si, že vše v tvém životě je řízeno Vším Co Je. Svobodná vůle je nahlížená z té správné perspektivy - popřít nebo následovat ducha. Fungovat na základě starých programů přežití a omezení nebo žít božskost. Nyní se znáš jako čisté vědomí, prožívající život v lidském těle. Nyní vyzařuješ sílu světla, které velmi ovlivní každého člověka s kterým se setkáš.
Na předchozí úrovni si cítil, že toužíš vzestoupit a hodně sis to přál - chci jít domů! Teď si uvědomuješ svou volbu zůstat a pomáhat při přechodu, vlastně jsi odvážný ve svém rozhodnutí - dosáhneš cíle za každou cenu. Již nefunguješ na základě ega (s věděním o světě), ale na základě čistého vědomí. Pracuješ na Kristově úrovni, se soucitem a odpuštěním, přijímajíc své dary od Všeho Co je.
Budeš kolísat mezí bytím úctyhodným mistrem plným Božské lásky, vůle, pravdy, soucitu a odpuštění, a chvílemi, kdy jsi hloupým lidským chudákem s chybami a slabostmi. Uvědomíš si pravdu bytí čistého vědomí v lidském těle - že i když jsi úctyhodný - funguješ v rámci omezení lidského těla a lidské existence. Staneš se oficiálně těsně spjatý s tím, kdo jsi, jako jednotné plavidlo světla. Dostaneš se do stavů bytí, ve kterých si předtím ještě nikdy nebyl, přičemž zažiješ stav bytí své vlastní pravdy, zažiješ stav bytí nepodmíněné lásky a zažiješ stav bytí svého světla a síly.
10. Úroveň Světelného Těla
Poslední 3 úrovně světelného těla jsou "duchovní úrovně", to je kdy tvé čakry a pole jsou kompletně sjednocené a ty jsi plně silně spjat s Kristovou Nejvyšší duší na každé úrovni. Je to úroveň, kdy umíš doslova dělat cokoliv, kdy máš schopnosti Avatara. Můžeš se přenášet teleportací, manifestovat cokoliv atd. Je to jednoduché, protože si plně poznal svou jednotu se Vším Co je.
V tomto bodě je tvá MerKaBah plně aktivována a alespoň tři vlákna DNA jsou plně aktivována. V této době vzestupu všechny tři skupiny bytostí pomáhající transformaci spojí svá světelná těla. Vesmírné bratrstvo (Ashtarova skupina/ET ) se spojí, aby vytvořili planetární světelné tělo. Vzestoupení Mistři budou vedoucími a navigátory, zatímco Andělé poskytnou palivo pro transformaci. Osobně na této úrovni budeš pracovat specificky se svou duševní skupinou v závislosti na tom, "kdo jsi" osobně, na misi tvé duše a na koordinaci jak ET, Andělů, Andělských ET nebo Nanebevzatých Mistrů/Avatarů.
"Ashtarova skupina je skupina mimozemských emisarů a Vzestoupených Mistrů, která koordinuje pomocné týmy (vytvořené z andělů, archandělů a emisarů z různých blízkých hvězdných systémů). Cestují v mateřské lodi a Svrchovaná duše jako GAIA (a všichni na ní inkarnovaní) prochází procesem vzestupu a změny světelného těla. Přinášejí Zemi světelné paprsky v nových frekvencích, které jsou channelovány ze Zdroje a jiných galaktických center".(Pozn. 2)
11. Úroveň Světelného Těla
Postavil si strukturu své MerKaBy, tvé světelné tělo je plně aktivováno a teď se rozhodneš, zda zůstat ve světelném těle a vzestoupit s planetou, vzestoupit dříve než planeta nebo se přeměnit na čistou energetickou formu. Rozhodneš se odejít, protože tvá práce je hotova nebo zůstat a dále pomáhat ostatním a jejich vzestupu. Mnoho bytostí jako já již prožilo vzestup na této úrovni světelného těla a rozhodlo se zůstat, aby pomáhalo vzestupu s lidskými vlastnostmi. To je, kdy se staneme skutečnou božskou "mocnou" silou transmutace.
Tvé světelné tělo je vytvořeno z mnoha vláken světla, křížících se v nádherné geometrii. Také máš sférickou ženskou geometrii zasazenou mezi lineární geometrii. Toto je učení světelného těla/ MerKaBah. Jsi také těsně spjat s Merkabah prostředky vyšší dimenze, větších a větších struktur. Toto je učení Květu Života Platónových těles, geometrických struktur našeho bytí a veškerého života. První, kterou musíme probudit je dvojitý hvězdný čtyřstěn, pak další vyšší geometrii, osmistěn - neboli dvojitou pyramidu, (a další geometrie, které následují). Dvojitý hvězdný čtyřstěn obklopuje tvé tělo, spojuje ho se zemí a kosmem a když je aktivovaný, jeho energetické pole má minimálně 55 stop (pozn. to je asi 17 m) v průměru, ve tvaru létajícího talíře. Osmistěnná struktura, milióny mílí daleko, je obrovská geometrická struktura tvé Merkaby a celkového světelného těla. (Další informace k Merkabě naleznete v mých článcích o světelném těle, v knize "The Secrets of the Flower of Life"( "Tajemství Květu života") od Drunvalo Melchidezeka a u dalších učitelů posvátné geometrie. Na většinu z nich mám odkazy na svém webu).
Tvé fyzické tělo je v tomto bodě restrukturováno na molekulární úrovni, v podstatě nemáš žádné tělo, přestože se ti to tak může zdát. Čas se zrychlí a stane opravdu relativní. Až všichni budou na této úrovni, již nebude existovat žádný čas, jen současnost. Toto je úroveň, kdy jsi tak ve středu svého bytí, víš kdo jsi, máš tak velký smyslem pro já, že jsi mimo čas. Čas pro tebe neexistuje, protože tím, čím doopravdy jsi je věčnost.
Teď se opravdu začneš rozpomínat a používat své dovednosti. Nyní děláš pouze to, z čeho má radost tvé srdce. Aktivně manifestuješ svou vizi Nebe na Zemi a bytí Tím, Kým Opravdu Jsi.
12. Úroveň Světelného Těla
Toto je úroveň pro změny na úrovni pěšáků, aktivně začneš tvořit změnu na planetární úrovni. Těsně spjat s ostatními z Duchovní Rodiny. Vytvářejíc Skupinové Merkaby. Světelná Centra. Světelné Komunity. Světelná Města. Vytvářejíc opravdové komunální vlády. Předistribuvávajíc bohatství, jídlo a zdroje. Nyní jednáš a děláš bez zaváhání a dimenze splývají, každý je ve světelném těle a jedná tak, jaký je, s úplnou suverenitou a s naprostým mistrovstvím. Nebe na Zemi je v plné síle, existuje světelné tělo země. Na 12. úrovni jsme všichni avatary a dokončili jsme dvanácti krokový program.
Mnoho informací v tomto článku může být zastaralých nebo se můžou změnit bez varování. Informace ti byly poskytnuty, aby sis udělal určitou představu o tom, co se děje v této zrychlené době v procesu probouzení. To je žádoucí, protože věci se dějí rychleji než naše těla, intelekt a paměť to nemůže stíhat a mnoho z tvého procesu aktivace světelného těla a procesu probouzení bude vzpomínkou, jak si uvědomíš, co se s tebou stalo, po té, co již se to s tebou stalo. A mnoho informací bude něco, na co se můžeme těšit a o co můžeme usilovat.
ZaKaiRan
ZaKaiRan: "Velmi se cením pomoci Tashiry Tachi-ren, Aliyah Ziondra a Archanděla Ariela za manifestaci jejich knihy "What is Light Body"( "Co to je světelné tělo"). Požehnání a zázraky vám všem.
Poznámka 2 - skrz Qala Serenia, www.light-elixirs.com & www.g-a-i-a.com

autor: ZaKaiRan
překlad: Markétka (Markéta Jiříková)
původní zdroj: http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/Lig htBody1.htm
zdroj: www.hadisila.blog.cz

Tento text je možné a vhodné šířit - se zachováním zdrojů, autora a překladatele.