Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Moudré – k zamyšlení:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Moudré – k zamyšlení

... text neznámého mnicha ze 17. stol. ...
Choďte ničím nerušeni uprostřed hluku a shonu a pamatujte, jaký mír může být mlčení.

Buďte pokud možno zadobře se všemi lidmi, aniž jste se vzdali sebe. Říkejte svou pravdu klidně a jasně naslouchejte jiným.

Vyhýbejte se lidem hlučným a agresivním, protože připravují duši trápení.

Srovnáváte-li se s jinými, můžete se stát marnivými a zahořklým, neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jste Vy.

Těšte se ze svých úspěchů i ze svých plánů. Vykonávejte své povolání se zájmem, ať je sebeskromnější. Je to něco, co opravdu patří Vám uprostřed oněch změn osudu, které přináší čas. Buďte sám sebou, zvláště nepředstírejte náklonnost. A také nebuďte cynický ve věcech lásky, neboť přes veškerou vyprahlost a rozčarování je věčná jako tráva.

Živte v sobě sílu ducha, aby Vás ochránil v náhlém neštěstí. Ale netrapte se smyšlenkami. Mnoho obav pochází z osamělosti. Pěstujte zdravou sebekázeň, ale buďte k sobě laskavý. Jste dítětem vesmíru neméně než stromy a hvězdy a máte právo zde být. A ať Vám to je jasné nebo ne, není pochyb o tom, že se vesmírné dění odvíjí tak, jak má.

Buďte proto v míru s Bohem, ať už si ho představujete jakkoliv. A ať je Vaše plahočení a usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, setrvávejte v míru se svou duší. S celým svým pokrytectvím, lopotou a zklamanými sny je to přece krásný svět.

Buďte radostný. Usilujte o to být šťasten.