Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

ANDĚLSKÁ INVOKACE:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

ANDĚLSKÁ INVOKACE

Vesmírná moci i sílo ZEMĚ,
Anděla strážného doveďte ke mně .
Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá
a zlobě nepřátel proniknout nedá .

Anděli strážný, teď při mně stůj,
Před záští a strachem mě opatruj .
Přispěj mi prosím, k tomuto dílu ,
Přines mi moudrost, moc a sílu .

Anděli strážný můj, vyslanče hvězd,
Pod tvojí ochranou nechám se vést .
Přijď ještě dnes, stůj při mne teď,
Cestu mou osvětluj, chraň mne a veď .

Nechť dílo naše plody své rodí
Pro radost andělů , pro dobro lidí .