Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Andělé:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Andělé

Andělé, jak se zdá, přesahují všechny kultury, rasy a systémy .Jsou součástí lidské historie a civilizace – někdy v popředí, jindy trochu stranou - ale přítomní jsou vždy . Nepatří žádnému náboženství , i když se dnes mnoho lidí snaží spojovat je s křesťanstvím , judaismem a islámem . Za víru v anděly však žádné náboženství zodpovědnost nenese. Zmíněná náboženství vlastně jejich existenci pouze potvrzují .
Andělé nejsou ničí majetek .
Andělé nepatří žádnému náboženskému systému .
Andělé neupřednostňují žádnou náboženskou víru .
Andělé vytvářejí mosty mezi rozličnými náboženstvími .
Obrátit se na anděly znamená pozdvihnout se nad náboženské dogma a dotknout se ducha univerza . A co je naprosto úžasné – andělé milují práci („magickou činnost“) s lidmi ! Nebojme se je pozvat do svého života a staňme ses jejich pomocí i šťastnějšími, vyrovnanějšími, radostnějšími a „lepšími“ lidmi !

Kdo jsou vlastně andělé ? Slovo anděl ( v latině angelus ) je původní slovní spojení z Atlantidy. „ Ang “: život ( egyptský symbol Ankh – klíč k životu - rovněž pochází odsud ), „ El “ : Světlo Boží . Ve volném překladu jde tedy o „ živé světlo Boží “ či o „ životodárné světlo Boží .“ Slovo anděl rovněž znamená posel . Andělé doručují vzkazy od božské mysli našeho Stvořitele . Andělé jsou dary seslanými Bohem proto ,abychom nezapomínali na svůj původ,milovali a byli laskaví, abychom objevili a zušlechťovali své vlohy a přispívali tak ke zlepšení světa . Zároveň nás chrání před nebezpečím do doby, než se náš čas naplní. Také nás bezpečně provádějí oblastí vztahů ( i milostných ), zdraví, zaměstnání a dokonce i financí .

V klasickém pojetí a dle mnoha náboženských tradic jsou ANDĚLÉ nadpozemské bytosti, které slouží jako vyslanci ( víme již, že slovo anděl pochází z řeckého slova angelos – posel ) STVOŘITELE – NEJVYŠŠÍ BYTOSTI . Zprostředkovávají kontakt mezi vesmírnými světy a naší planetou a jejími obyvateli, tedy mezi nebem a zemí, mezi tím „nahoře“ a tím zde „dole“ .
ANDĚLÉ jsou světelnými mocnostmi neviditelného, nadpozemského , myšlením dnešního člověka neuchopitelného a nepochopitelného světa . ANDĚLÉ jsou – jak již uvedeno – „světelné bytosti“ – jejich „těly“ je tedy samotné SVĚTLO . Zároveň jsou ANDĚLÉ i bytostmi LÁSKY – té věčné, nekonečné LÁSKY UNIVERZA – jako nejvyšší tvůrčí síly vesmíru .

Andělé nám pomáhají nesejít z cesty za naplněním našeho životního poslání a zvládnout osobní lekce .Pomáhat však nám mohou pouze natolik ,nakolik jim to my sami dovolíme .Jsou průvodci ,pomocníci a přátelé a čekají, až je zavoláme . Až je zavoláme o pomoc a nebo také – až jim svou pomoc nabídneme .
Andělé milují spolupráci s lidmi . Přímo dychtí spolupracovat s lidmi , kteří jsou naplněni duchem a společně s nimi pracují ve prospěch lidstva . Komunikace s anděly probíhá prostřednictvím pocitů, myšlenek,vizí či vnitřního hlasu .Má mnohem větší dosah,než sami tušíme.Věnujme těmto poselstvím pozornost, neboť mohou přinášet odpovědi na naše prosby,přání a modlitby .