Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Davidova hvězda - Merkaba:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Davidova hvězda - Merkaba

je energetický "dopravní prostředek", který je utvořen ze dvou trojúhelníkových pyramid stvořených z polarizovaného duchovního
prasvětla (rozštěpeného na Jin&Jang, otáčejících se tím vůči sobě v protisměru), čímž vytváří energetický projektor, umožňující přenos Vědomí, čili přenos podstaty Bytí - Já jsem to či ono, do všech existujících dimenzí - úrovní tvoření & Bytí.
Já jsem to či ono, je Vědomí v akci, které projekcí svých různých vizí tvoří všemožné časoprostory, které, při snížení své frekvence, nakonec mohou zkrystalizovat i do tzv. fyzické podoby. (I krystalická mřížka prvků a DNA jednotlivých forem existence - projevů života - Bytí, je ve své podstatě jen zkrystalizované Duchovní Světlo, čili odštěpek - jiskra Vše-Vědomí Univerza).
Spirituální - myšlenkové Bytostí, nezávislých na hmotě čase a prostoru (které se pouhou svojí touhou a vůlí mohou přemisťovat po vesmíru rychlostí lusknutí prstů a zhmotňovat se do libovolných tvarů, forem a projevů existence) používají tuto Merkabu - Mer (světlo) ka (spirit, čili duchovní - myšlenková podstata) ba (tělo) pro veškerou svou činnost, pohyb a tvoření.
PS: nejsme jen z masa a kostí, ale jsme především Vědomí, které svou touhou a vůlí polarizuje duchovní světlo, které je podstatou veškerého tvoření v Univerzu.
Více na: http://www.trefy.cz/energieducha