Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Léčení a peníze:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Léčení a peníze

Je etické brát za léčení peníze?
Proč NE? Nejdřív is musíme uvědomit, co peníze představují. Dřív existoval směnný obchod. Pekař upekl chleba a dal ho ševci za to, že mu spravil boty. Problém nastal, když švec pořeboval něco, za co nešlo zaplatit tím co sám udělal. A proto byly vynalezeny peníze. Peníze jsou zhmotnělá energie práce. Místo chleba dává pekař peníze a švec is za ně koupí košili.
Schopnost léčit je Dar. To je stále ještě rozšířený názor, přesto že já jsem přesvědčena, že tuto schopnost má každý člověk. To teď ale rozvádět nechci. Připusťme, že schopnost léčit je Dar. Ale k předání tohoto daru je potřeba energie. Během té doby, co léčím bych mohla něco vyrábět a za to dostat peníze. Ty peníze potřebuji, abych za ně nakoupila jídlo pro sebe a své děti. Je to stejné, jako když pekař musí mísit těsto a topit v peci než upeče chleba. Buď budu dávat svoji energii do léčení, nebo do práce za kterou je etické peníze vzít. Ale peníze jsou přece zhmotnělá energie. Jaký je tedy rozdíl mezi energií vloženou do léčení a energií kterou dám do pečení chleba? Je zavádějící snažit se aplikovat nějakou etickou zásadu na energii vyjádřenou v penězích.
Schopnost léčit je prý Dar
To je stejné jako když řeknete - schopnost dýchat je Dar.
Obojí je přirozená funkce. Dítě ve chvíli zrození je odděleno do matky jako zdroje všeho co potřebuje a tedy I kyslíku. Do té chvíle přirozeně dýchá. Novorozené dítě umí také plavat - je to pro něj přirozená schopnost. Když ji nepoužívá zapomene ji a později se to musí znovu učit. Stejné je to s léčením. Jako novorozené dítě jsme ve spojení s energií vesmíru - jsme tedy schopni I léčit. Protože nás naše okolí nutí používat jiné schopnosti a tyto jsou zanedbávány, postupně je zapomeneme. Pokud se dostaneme do společnosti, která se zaobírá energií vesmíru, k tomuto spojení se vracíme. Je to o to těžší o co jsme starší a naše výchova byla směřována jen do materiálních hodnot. Musíme se učit pracovat s energií, jako se musíme učit plavat. Je to přirozená schopnost, se kterou se rodí každý člověk - jen na in důsledkem výchovy zapomímáme.