Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Bohyně světla:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Bohyně světla

... jsou jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva a představují ženský aspekt našeho Stvořitele - jsou to "archetypální vyjádření" - SVATÉ -NEBESKÉ MATKY - ( ženského aspektu STVOŘITELE ) - tak jak byly uctívány v různých historických údobích Země v jejich různých kulturách . Bohyně SVĚTLA jsou "konkrétní" světelné bytosti - ( srovnatelné s ARCHANDĚLY ) a působí ruku v ruce s Anděly a Archanděly – a stejně jako oni nám nabídnou pomoc a ochranu ve všech oblastech našeho života .

BRIGIT
Plodnost - léčení – štědrost
Stůjte za tím, čemu věříte . Neustupujte .Buďte asertivní .Nedělejte si starosti, co si myslí druzí . Věřte, že vám vaše plány vyjdou .Držte se svých názorů a říkejte svou pravdu .Stůjte nohama pevně na zemi .
Keltská říše - Španělsko - Francie - na Britských ostrovech zvaná Bridget
Brigit, což znamená " Zářící " či "Jasná", bývá zpodobňovaná jako panna s labutí. Jedná se o bohyni z úsvitu lidských dějin, přesto ji křesťanství prohlásilo za svatou a její studny a oltáře jsou ctěny až do dnešního dne.Je spojována s léčením, poezií, plodností a přírodou.
Nejprve si ujasněte své cíle Pokud ve svých záměrech nemáte jasno,pak zmatek oslabí vaši moc a sílu . Čelte svým obavám i strachu a stůjte za svými ideály a pravdou .Budu vás provázet a podporovat .

BÍLÁ TARA
Hravost – sebeovládnutí – mystika
Uvolněte se !! Probuďte v sobě bezstarostné dítě a uvědomte si, že život je hra ! Zbavte se svých strachů a žijte v přítomnosti .
Vaše citlivost se neustále zvyšuje. Vyhýbejte se destruktivním vztahům, situacím, prostředí i substancím .
Bílá TARA je aspektem TARY –ženského BUDHY a hinduistické Matky Stvořitelky . Reprezentuje čistotu, zralost a soucit .Je vnímavá ke všem modlitbám a pomáhá nám žít dlouhé a pokojné životy .Je také patronkou všech svatých ve své pravici drží rozvíjející se lotosový květ, který je symbolem duchovního bohatství, zatímco její pravá ruka se vztahuje ke světu, aby mu nabídla bohatství, jímž vládne .

SOFIA
- MOUDROST . ŽENSKÝ ASPEKT BOŽSTVÍ
Přináším sobě i světu mír skrze svou lásku a nekonečnou moudrost
SOFIA znamená MOUDROST . I ve vašem životě je nyní zapotřebí moudrosti .
Dovolte , aby vás prostoupila moudrost univerzální inteligence .
SOFIA vám tuto moudrost přináší spolu s vnitřním mírem a s úsměvem !
Tvůrčí proces sestává ze dvou hlavních principů - síly a moudrosti. Oba musí být v rovnováze, aby bylo činem dosaženo nejvyššího dobra. I ve vašem životě je nyní zapotřebí moudrosti.

SARASVATÍ
Její intuice, moudrost a potřeba učit se proniká „ realitou “.
Projevujte se ve svých tvořivých aktivitách .
V tvůrčích činnostech, které SARASVATÍ symbolizuje, naleznete radost . Jejich prostřednictvím bude do vašeho života plynout božská energie . Každodenní úkoly se mohou stát posvátnými úkony a vy budete při jejich plnění zářit .
Hinduistická bohyně umění ( INDIE ) nám pomáhá se všemi způsoby kreativního vyjadřování – s hudbou, psaním,tancováním, malováním i řečnickým uměním . Schopností kreativního vyjadřování si cení více, než materiálního vlastnictví . Pomáhá nám soustředit naši myls na kreativní projekty, nerozptylovat se a neodkládat je .

IŠTAR
Matka hvězd – královna nebes – síla – sexuální sebevědomí
Mějte sami sebe natolik rádi, abyste dokázali odmítnout požadavky ostatních na váš čas a energii .
Byla uctívána muži i ženami jak bohyně vzdechů, jejichž libý zvuk byl prý sladší než med . IŠTAR je uctívána již od dávných dob babylónských jako ztělesnění Venušiny ženské energie .IŠTAR reprezentuje Božské ženství všemi svými aspekty , včetně péče, mateřství, smyslnosti, plodnosti, ochrany a moudrosti . Na mnoha úrovních je neúnavná v pomoci ženám a mužům , kteří ji o to požádají .
Přijímám se ve všech svých podobách. Žiji radostně a dávám štědře .

LAKŠMÍ
Požehnání – zdraví – bohatství – plodnost
Přestaňte si dělat obavy . Všechno bude v pořádku .
Bohyně vám přináší štěstí . Možná máte pocit, že na vás v tomto období přímo prší z nebes požehnání . Přijímejte tyto dary nebes otevřeně a nechte energii blahobytu plynout dál k ostatním . Jen tak budou zázraky ve vašem životě pokračovat . Vnímejte svou krásu a sílu a druzí se k vám budou s úctou obracet .
LAKŠMÍ je krásná a shovívavá hinduistická bohyně, která dopřává hojnost těm, kdož ji o to požádají . Představuje plodnost a hojnost dostupnou každému .Je jí potěšením dopřát vám hojnosti, ať už v podobě peněz , času, znalostí či příležitostí .Pomůže vám rovněž zbavit se strachu a přijmout hojnost .

VESTA - / Řecko – v Římě nazývána HESTIA
MODERNÍ ARCHETYP : Žena na duchovní cestě .
Jedna z nejstarších olympských bohyní – je římskou bohyní domova a srdce,ale rovněž bohyně ohně, jež přináší do domova teplo a vřelé emoce . Byla uctívána prostřednictvím rituálů spojených s plameny a ohněm . Obracejme se na ni, aby dohlížela nad změnami, které sipřejeme učinit ohledně svého obydlí . Rovněž ji požádejme o inspiraci a podporu při naší cestě duchovního růstu .
Zklidněte se a objevte ve svém nitru archetyp velekněžky . Učiníte – li si ze svých každodenních domácích činností malé rituály, váš život prostoupí energie posvátnosti . Ctěte svou božskou jiskru života ve svém nitru, v nitru druhých a v celé přírodě .
Vaše domácí situace se neustále zlepšuje .

KUAN JIN
Milosrdenství – soucítění – moře soucitu – mír – ta, jež slyší naříkat svět
Zanechte posuzování sebe i druhých a a zaměřte se na lásku a světlo uvnitř každé bytosti .
Poté, co dosáhla osvícení, se rozhodla ,že namísto, aby se proměnila v čistou duchovní energii , zůstane i nadále v lidském těle, dokud každá živoucí bytost nedosáhne podobného osvícení . Po své fyzické smrti byla vídána jako duha . Stala se tak mostem mezi nebem a zemí .

ABUNDANTIA
PROSPERITA - Vesmír vás zaplavuje hojností . Otevřete se jejímu přijímání .
Nedělejte si ohledně ničeho starosti . Představujte si hojnost a věřte v ni .
ABUNDANTIA je krásná římská a skandinávská BOHYNĚ hojnosti, úspěchu a blahobytu, která přináší štěstí, prosperitu i finanční zisk každému, kdo se na ni obrátí . Její štědrost má však mnoho podob – včetně většího množství času, báječných nápadů a inspirace a dalších forem pomoci .

ISIS - „ Paní tisíce jmen“ .
Duchovní partner – magie – ochránce
VELKÁ MATKA – MANŽELKA – DÁRKYNĚ ŽIVOTA – OSUDOVÁ DRUŽKA
Jsem požehnaná, neboť žiji v ochraně . Můj život je krásný .
Jste pod ochranou.Váš pozitivních a vystupování vám otevřou dveře a učiní zázraky.Důvěřujte své intuici, neboť k vám přichází od samotné ISIS. Pokud hledáte- osudového druha, buďte připraveni na setkání.
Tato egyptská velekněžka a bohyně Měsíce je považována za jedno z nejdůležitějších božstev díky jejím mnoha rolím a bohaté historii .Je matkou i obchodnicí zároveň, velmi silná žena . Je známa rovněž jako bohyně Božské magie a alchymie .

M A R I A
Věřte,že vaše modlitby byly vyslyšeny a dočkáte se odpovědi .
Matka MARIE je milovanou matkou KRISTA .Je ztělesněním panny i matky . Úzce spolupracuje s kýmkoliv, kdo je ochráncem dětí, učitelem a nebo léčitelem .
Nevzdávejte se své víry v sebe a ostatní lidi .Udržujte svícen víry hořící ve vaší mysli naživu,poněvadž i ten nejmenší náznak naděje může potlačit temnotu zoufalství . Dobročinnost je už zastaralé slovo, které dnes nahradilo slovní spojení „ničím nepodmiňována láska “. Pokud vy sami potřebujete pomoc, odpuštění a lásku, obraťte se k Panně MARII, naslouchá vám .

SIGE
„TICHO před SLOVEM “ – Najděte si jen pro sebe tichou chvilku klidu zaměřenou na odpočinek, meditaci a přemýšlení . Uvědomte si sílu ticha . Vědět, kdy nemluvit či neodpovídat, je projevem velké moudrosti . Zahalte se do tvůrčího ticha meditace . Hluboké je ticho před činem .Brzo poznáte, kdy je čas jednat – zatím utište svou mysl a relaxujte .