Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

DUCHOVNÍ PARTNEŘI:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

DUCHOVNÍ PARTNEŘI

Termín "Duchovní partneři", nebo také "Duchovní blíženci", užíváme při označení dvou lidí, kteří k sobě náleží. Od počátku věků, od počátku jejich stvoření, kdy byla jejich duše rozštěpena vejpůl...a když se takoví lidé (bytosti) potkají v pozemské či jiné inkarnaci, pojí je od prvního pohledu takové pouto, že je už NIKDO a NIC nerozdělí... - Dovolte mi malou citaci z knihy "Znamení lásky"- Linda Goodman r. vydání 1998, ze strany 12:
"Občas se stává, že muž a žena se potkají a okamžitě v očích toho druhého poznávají druhou polovinu sebe samých. Oči jsou oprávněně označovány za "okno do duše". I jejich hlasy jako by se jejich uším zdály být důvěrně známé, jako nějaký zapamatovaný hudební akord. Oba okamžitě (povšimněte si prosím slovíčka "okamžitě", pozn.autora blogu..) pocítí onu nezměnitelnou skutečnost, že jsou, byli a vždy budou Jedním, ať již proti svému osudu třeba po staletí bojovali či se onomu spojení zbytečně bránili. ...Aniž by řekli jediné slovo, vědí (v knize kurzívou), že pouze skrze toho druhého mohou doufat, že naleznou Jednotu – a pouze tehdy, pokud budou spolu, mohou být oba ve všech směrech Úplnými. .....Muži a ženě, kteří jsou si duchovními druhy, není zapotřebí říkat slova jako "miluji tě", neboť oni s jistotou (nyní si prosím povšimněte slovního spojení "s jistotou") vědí, že patří jeden k druhému, ať již v této současné inkarnaci (v současném životě) nebo (kvůli karmickým spletitostem) v jiných, pozdějších staletích. Výrok "co Bůh spojil, člověk nerozdělí", jejž pronášíme při svatebních obřadech, se vztahuje právě k této skutečnosti. A přece je toto varování něčím zcela zbytečným, je pouhým symbolickým rituálem, neboť žádný člověk nemůže zlomit spojení mezi duchovními blíženci, ani oni sami, a není toho schopna ani žádná vesmírná energie." Nebo zajímavost ze strany 13:
"...milenci se neúmyslně potkají (ale pozor, žádná náhoda, jejich čas potkání se je předem docela přesně stanoven; pozn. autora blogu..) a poté je již nic nerozdělí, ani prožitek smrti, snad jen dočasné úseky pozemského času za stávajícího života, jež budou sloužit karmickým duchovním zkouškám. Během těchto období odloučení, ať již krátkých či dlouhých, budou oba jedinci cítit osamocení, prázdnotu a neúplnost. (No comment...opět pozn. aut.blogu) Nicméně i během těchto dočasných přerušení jednoty funguje mezi nimi (a otáčíme na stranu 14; naposled pozn. autora blogu...) neustále pulzující astrální komunikace – neboť i tehdy jsou v jistém spojení, jež na vzdálenost překonává dlouhé míle."