Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Novinky:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Novinky

 

Milí přátelé, přijala jsem Inspiraci ANDĚLŮ a zvu Vás na VELIKONOČNÍMEDITACE a  Spirit.-Léčebné TERAPIE podochranou Kristovských Energií Světla

 

 O Velikonocích v neděli a pondělí – 8. a 9.4.ve 21 hod.

Spirit.Léčebná TERAPIEARCHANDĚLY Atlantidy,

kteréúčastníky energeticky podpoří, pročistí a posílí

MEDITACE- s ANDĚLY VZKŘÍŠENÍ a ANDĚLYODPUŠTĚNÍ

Nebeskýmipatronkami této MEDITACE i TERAPIE jsou

BohyněSvětla Marie a Kuan Jin

 

Meditujeme v soukromídomovů sami – či ve společnosti stejně naladěných přátel


Tytodny jsou mimořádně vhodné pro ARCHANDĚLSKÁZASVĚCENÍ

arovněž mohu zprostředkovat léčivé a harmonizující energie

při  Archandělských Spirit.-Léčivých Terapiích

 

MEDITACE ANDĚLY VZKŘÍŠENÍ a ODPUŠTĚNÍ

 Kristovo vědomí se k námvrací, opět vstupuje do našich životů. Naše spojená láska umožní návrat toho, cobylo odmítnuto.

Záměrem  BytostíSVĚTLA je propojit vědomí Země a Lidstva v srdcích milionů lidí .

Vstupmedo svého srdce a uvědomme si čistou lásku, kterou v sobě máme.

 Láska je tím, co nás spojuje.

Skrze lásku jsme spojenisami se sebou, jeden s druhým, láska je to, co tvoří jednotu celého Lidstva, láska jeto, co nás spojuje se Životem, se Zemí.

Když si tohle uvědomímeprávě teď, jste aktivní ve světelných sítích Země a Lidstva, naše srdce tvoří uzlovýbod a jsme energetickým kanálem, skrze který může dojít k Návratu Kristovavědomí.

Udržujme toto spojenísvého srdce se Zemí a Lidstvem .
Každávteřina, kterou tomuto spojení v tomto čase věnujeme, je nesmírně cenná.Když nato spojení zapomeneme, nevadí, ve chvíli, kdy si vzpomeneme, spojení jeobnoveno.

Když pro nás bude těžkéudržovatspojeníotevřené, požádáme o pomoc své anděle, celé zástupy jich teď čekají a ulehčí nám.Uvědomujeme si, že nejsme na to sami. Je nás spoustu jak na Zemi, tak na Nebi,kteří spolupracujeme na tomto Velkém díle.

 

Meditace je zdarma

 

 Spirituelně - Léčivá TERAPIEs ARCHANDĚLY  - s podporou vysokých vibrací ENERGIÍSVĚTLA jsou harmonizována a léčena nejen našefyzická, ale i jemná těla ( emocionální, vitální a mentální ) či úrovně.Tyto vysoké ENERGIE nám také pomáhajípochopit i příčiny různých psychosomatických potíží a vyrovnat se s našimiSTRACHY, pochybnostmi a obavami .

 

 Spirit.-Léčebná TERAPIE s ARCHANDĚLY ATLANTIDY

 Tito mocní ARCHANDĚLÉ ses Božím svolením navracejí po tisíciletích na Planetu ZEMI , kterou předdávnými věky opustili , k nám, lidským bytostem ,aby byli nápomocni přinaší další etapě, která nás čeká .

Jejich energie jsou  nesmírně krásné, čisté, plné lásky, soucitu,pochopení a podporující pomoci . Pro lidstvo jsou v současné době nesmírnědůležité, neboť nás očišťují od naší karmy a všech našich komických spojení apřinášejí do našich životů harmonii a čistotu a posílení .

 

 Neděle 8.4. : Archandělé COOLIES  a  GOOLOOSMOS

 ArchandělCOOLIES

Ochraňujeemocionální zábrany i bloky - Pomáhá vyrovnat se se ztrátami blízkých - Odnášístarosti i smutky -  Poskytuje růžovýpaprsek lásky –

 Léčí rozchody - Rozpouští bolest i strach -Odstraňuje minulost z podvědomí

 Archanděl  GOOLOOSMOS

Představuje cestu osobní očisty -  Rozpouští karmu - Otevírá podvědomí

Provází duchovní cestou - Navrací duchovníschopnosti

 

Pondělí  9.4. - Archandělé HOZSKOL  a COLIUSOLOA

 Archanděl  HOZSKOL 

Odnáší strachy - Zpracovává ego  -  Rozpouští trápení , obavy , smutek

Uzemňuje -  Léčí stres a duševnínemoci  - Odhaluje učební lekce

Rozpouští rodinnou karmu  -  Jeposlem dobrých zpráv

 Archanděl COLIUSOLOA

Přináší nové energie -  Uzemňuje - Posiluje životní energie

Rozpouští těžké zkoušky , rozchody, bolestnározloučení -  Léčí zlomená srdce

Je archandělem úmluvy - Provází životy - Je strážcemnebeské brány

 …………………………………………………………………

  Proúčast na AND.LÉČIVÉ / TRANSFORMAČNÍ- SPIRIT. TERAPII 

                                je nutné se přihlásit

 Symbolickévyrovnání  - 200 Kč - / děti zdarma

Pro ty,kdož ode mne přijali ARCH.ZASV. a mé studenty – 100 Kč

Osamělémaminky s dětmi, důchodci  - 100 Kč

 

Potřebuji k tomu vaše celé jméno, datum narození a místo,

 kde se v době trvání meditace – AND.LÉČ.TERAPIE budete zrovna vyskytovat. Tyto údaje potřebuji vědět do dne, kdyproběhne meditace, a to do 19 hod. spolu s finančním vyrovnáním ve výši 200 , ( 100 ) - Kč

 na číslo účtu 000000  - 0144119123 / 0800, jako variabilní symboluveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

 Pokud sipřejete se účastnit obou TERAPIÍ –

 při platbě předem -  cena 350 

 Pokud sevážní zájemci o  MEDITACI a TERAPII dozvědí později –v tom případě je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ se ZKONTAKTOVAT  SE MNOU do začátku MEDITACE (MOBILEM ) a PŘIHLÁSIT SE.

Vím, ženikdo nemá zájem podvádět ANDĚLY, mne ani sebe .

 …………………………………………………………………….

 Vážní zájemci mohoupřijmout  i

 ARCHANDĚLSKÉ ZASVĚCENÍ ,

pro něž jsouv tyto  dny  mimořádné podmínky.

 Každé zasvěcení zvyšujevibrace a záření našich jemných těl , tím i naše spirituelní  schopnosti,citlivost, vnímavost a také zdraví. Tedy – přináší nám do života  jisténové možnosti a šance a také zvyšuje naše možnosti kontaktu s anděly.

 Tato  zasvěcení „ povytáhnou“zasvěcované až  několikanásobně  více – než  jiná ( a to i tzv.Mistrovská  - v energeticko-spirituelních systémech ). Zasvětit  lze  i na  dálku  starobylým posvátným Archandělským RITUÁLEM .

V průběhu těchtomeditačních večerů  je možné zasymbolickou poloviční cenu = 950 Kč- získat ARCHANDĚLSKÉ ZASVĚCENÍ 

některému z  Královských atlantských ANDĚLŮ